Gå till huvudinnehållet

Energieffektivisera din brf med Assemblin Energioptimering

Assemblin Energioptimering arbetar produkt- och metodoberoende med tappvatten- och värmeoptimering för grönare fastigheter och ett bättre inomhusklimat. Som kund hos oss på SBC får din förening en kostnadsfri förstudie utförd av Assemblin Energioptimering samt rabatterade priser på utvalda tjänster.

Har din bostadsrättsförening problem med ojämn inomhustemperatur, oljud från värmesystemet eller höga uppvärmningskostnader? Då är detta erbjudande via SBC Fördel något för er!

Kostnadsfri förstudie 

Assemblin Energioptimering genomför tillsammans med en styrelsemedlem eller förvaltare en översyn av undercentral, allmänna utrymmen och gör stickprov i lägenheter, för att ta fram ett åtgärdsförslag baserat på fastigheten i din bostadsrättsförening. Åtgärdsförslaget tillsammans med en kalkyl över energibesparingen, ger din brf ett bra underlag att ta beslut utifrån.

Optimering av värmesystem

Assemblin Energioptimering hjälper din bostadsrättsförening med:

 • Injustering och balansering av flöden och temperaturer

 • Optimering av värmekurva

 • Underhåll, som byte av termostater, ventiler, undercentral med mera

 • Dimensionering och installation av radiatorer

 • Inventering av värmesystem

Inventering av värmesystem till reducerat pris

För att genomföra beräkning och injustering av värmesystem behöver din bostadsrättsförening tillhandahålla VS-ritningar, något som ofta saknas då detta underlag inte tidigare varit en bygglovshandling och det därmed inte funnits något krav på att dessa skulle arkiveras hos kommunen.

Via SBC Fördel får förvaltade brf:er som beställer optimering av värmesystem, en inventering av värmesystemet till reducerat pris.

Arbetet omfattar avisering, nyckelhantering, inventering av radiatorer i lägenheter, allmänna utrymmen, lokaler och källare. Inventering av friliggande rör VS-system i samtliga utrymmen. Utifrån detta material skapas ritningsunderlag med radiatormodell och friliggande rördragningar.

Optimering av tappvattensystem

Assemblin Energioptimering hjälper din bostadsrättsförening med:

 • Flödesoptimering av kranar/armaturer

 • Service och läckagekontroll

 • Kartläggning av tappvarmvatten

 • VVC-injustering

 • Byte av armaturer och WC-stolar

 • Inventering av VVC-system

Service och läckagekontroll av tappvattensystem till reducerat pris

Via SBC Fördel får förvaltade brf:er som beställer optimering av tappvattensystem, service och läckagekontroll av tappvattensystem till reducerat pris.

Arbetet omfattar service och kontroll av samtliga kranar, armaturer, WC i fastigheten. (exkl. material). Samt därtill hörande dokumentation.

Vill din förening förvaltas av oss på SBC?

Fler erbjudanden från utvalda leverantörer