Gå till huvudinnehållet

Information om elprisstödet

Riksdagen har beslutat om ett elstöd till företag för att mildra effekterna av de höga elpriserna. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån förbrukningen den 1 oktober 2021–30 september 2022. Här kan du informera dig om vem som får ta del av stödet, hur föreningen ansöker om stöd och hur ni i bostadsrättsförening med gemensamt elavtal kan tänka.

Vem kan ansöka om elstöd till företag och organisationer?

 • Juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar
 • Enskild näringsidkare
 • Den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022
 • Vissa dödsbon

Vad krävs för att min bostadsrättsförening ska få elstöd?

Här är de grundläggande förutsättningarna:

 • Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal och uttagspunkt för elförbrukning i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.
 • El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022
 • Att föreningens uttag av el inte ger er rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

När får föreningen inte ta del av elstödet?

Det finns situationer när företag inte kan få elstöd även om företaget uppfyller de grundläggande förutsättningarna för stöd, här följer exempel:

 • Om föreningen/företaget hade ett elavtal med fast pris som gäller hela företagets elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 – och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 har ni inte rätt till elstöd.
 • Om föreningen/företaget har vissa skulder till staten eller till en kommun som har lämnats till Kronofogden
 • Om föreningen/företaget är i likvidation eller försatt i konkurs

Var och när ska ansökan om elstöd göras för näringsidkare?

Skatteverket hanterar elstöd till företag och organisationer, exempelvis föreningar. Ansökan om stödet gör du via Skatteverkets e-tjänst från och med den 30 maj 2023. Sista dagen att söka är den 25 september 2023. Här kan du läsa mer om elstödet  och ansöka på Skatteverket.se

Hur stort är elstödet?

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen 1 oktober 2021–30 september 2022. Ett företag kan maximalt få 20 miljoner kronor. Det maximala stödet påverkas även av om företaget eller ett företag i intressegemenskap har fått vissa andra statliga stöd.

 • Företag med uttagspunkt i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.
 • Företag med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Hur betalas elstödet ut till bostadsrättsföreningar, näringsidkare och juridiska personer?

Skatteverket betalar ut pengarna genom att sätta in dem på företagets skattekonto. Tänk på att göra det här innan du söker elstöd:

 • Se till att företaget har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket. Du kan registrera konto i e-tjänsten Skattekonto.
 • Begär en utbetalningsspärr om du vill behålla elstödet på skattekontot. Det gör du också i e-tjänsten Skattekonto.

Hur ska vi i bostadsrättsföreningens styrelse hantera elstödet om vi har gemensamt elavtal?

Om bostadsrättsföreningen hade gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare den 17 november 2022 är det föreningen som får elprisstödet och inte medlemmarna eller hyresgästerna. Det blir då styrelsens uppgift att besluta om och hur stödet ska fördelas:

 • Bostadsrättsföreningen kan behålla elprisstödet
 • Bostadsrättsföreningen kan rabattera kommande elkostnader med summan från elprisstödet
 • Bostadsrättsföreningen kan föra vidare hela elprisstödet till medlemmarna eller hyresgästerna

Tänk på att det är viktigt att informera medlemmarna om vad som gäller för er bostadsrättsförening. På SBC rekommenderar vi att föra vidare elprisstödet till medlemmarna. Om din förening är förvaltad av oss kan vi hjälpa till. Läs mer i kundportalen SBC Hemma.

 

Denna text uppdateras löpande, senaste uppdateringen 23-05-29.

Du kanske också är intresserad av