Gå till huvudinnehållet

Hållbarhetsplan – ett verktyg för brf:ens långsiktiga miljöförflyttning

För att din bostadsrättsförening ska kunna uppnå en god och stabil ekonomi samtidigt som ni värnar om människa och klimat introducerar vi Acture BRF - ett digitalt verktyg för hållbarhetsplaner.

Hållbarhetsplanen kan jämföras med en underhållsplan för brf:ens hållbarhetsarbete, och för att ytterligare förenkla förflyttningen mot en mer hållbar bostadsrättsförening har vi på SBC tillsammans med Pure Act utvecklat ett digitalt verktyg (Acture BRF) som gör arbetet strukturerat, långsiktigt och lätt att följa upp.

Varför ska vår bostadsrättsförening ha en hållbarhetsplan?

  • Intresset för hållbarhet ökar och med en tydlig hållbarhetsplan blir era bostäder mer attraktiva för köpare, vilket kan generera högre värdering av lägenheterna och bättre villkor från banker och långivare.

  • Med en tydlig plan kan din förening också öka motståndskraften för klimatrelaterade risker som annars kan resultera i stora kostnader för reparation.

  • Din förening kan öka resurseffektiviteten vilket medför lägre kostnader för bland annat energi.

  • Din bostadsrättsförening minskar risken att dra på sig vite eller onödiga kostnader som kan uppstå när försäkringar inte täcker, exempelvis om ni inte har levt upp till skyldigheterna att motverka brand eller vattenskada.

Det här ingår i Hållbarhetsplanen

  • Tillgång till Acture BRF där ni upprättar er hållbarhetsplan

  • Digital hållbarhetsutbildning

Via verktyget Acture BRF får din förening drygt 50 förslag på konkreta aktiviteter (vissa lagstadgade, andra frivilliga). Ni checkar av det ni redan gjort och sätter mål på kort och lång sikt.

Verktyget hjälper er i styrelsen att skapa struktur och underlättar vid överlämning till nya styrelsemedlemmar. Själva planen, som verktyget genererar automatiskt, kan ni använda som stöd vid styrelsemöten, årsmöten och i extern kommunikation, exempelvis vid försäljning av lägenheter. SBC kan också hjälpa er att bifoga planen till årsredovisningen.

Hållbarhetsutbildning för er i styrelsen

Innan din förening påbörjar arbetet med hållbarhetsplanen får ni ta del av en digital hållbarhetsutbildning som också innehåller en introduktion av verktyget Acture BRF.

Beställ Hållbarhetsplan

Beräkna pris och beställ en hållbarhetsplan för din bostadsrättsförening direkt via formuläret nedan.

Fler erbjudanden från utvalda leverantörer