Gå till huvudinnehållet

Brandskydd, skyddsrum och första hjälpen med Presto

Rädda liv med rätt utrustning och uppdaterade utbildningar. Med vår samarbetspartner Presto kan du som är SBC kund även ta del av förmånliga priser på brand- och riskinventering samt skyddsrumsinventering. När ni i föreningen värnar om säkerheten gör ni inte bara de boende trygga, ni ökar också värdet och attraktionskraften för nyinflyttade.

Säkerheten först i bostadsrättsföreningen

Har ni brand- och säkerhetsutrustning på plats – eller ska ni återställa skyddsrum? Säkerheten i en brf. omgärdas av en mängd lagar och regler som ofta är svåra att tolka. Presto är Nordens ledande aktör på marknaden, de vet vad som gäller och hjälper er att skydda föreningen och medlemmarna. Självklart ser Prestos rådgivare till att nödvändig utrustning är korrekt installerad, att den underhålls och att den fungerar på lång sikt.

Säkerställ föreningens skydd för en trygg brf

Man från Presto sätter upp skylt för nödutgång i en bostadsrättsförening

Brandskyddsutrustning med installation och underhåll

Har ni rätt antal brandsläckare, brandvarnare, brandfiltar och utrymningsskyltar för att snabbt kunna bekämpa brand eller utrymma säkert vid behov? Presto har all utrustning ni behöver och hjälper självklart till med installation och underhåll.

Utbildning i första hjälpen på dockor

Första hjälpen med hjärtstartare och utbildning

En olycka kan ske snabbt och varje dag drabbas fler än 20 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Var förberedda för att kunna rädda liv om olyckan skulle vara framme. Presto tillhandahåller såväl första-hjälpen-utrustning som hjärtstartare och erbjuder även utbildning.

Man från Presto kontrollerar ventilationen i ett skyddsrum i en brf

Besiktning och underhåll av skyddsrum

Har ni kunskapen och utrustningen som behövs för att hålla de boende säkra om en kris uppstår? Prestos skyddsrumsexperter hjälper er att säkerställa skyddsrummets funktion och att ni har den kunskap som behövs för att snabbt kunna iordningställa skyddsrummet i händelse av krig.

En bostadsrättshavare använder verktyget Prevision på sin iPad

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med utbildningar

En bostadsrättsförening är enligt lag skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Presto hjälper er att skapa brandsäkra miljöer som uppfyller kraven. Presto har utbildningar inom SBA och erbjuder digitala verktyg som förenklar egenkontrollen och samlar informationen på ett och samma ställe.

Kontakta Presto för rådgivning och kostnadsfri offert!

  • Förmånliga priser med SBC Fördel
  • Utrusta er för att kunna rädda liv
  • Uppfyll lagkraven
  • Få rätt kunskap och utbildning

Kontakta Presto för rådgivning och kostnadsfri offert!

  • Förmånliga priser med SBC Fördel
  • Utrusta er för att kunna rädda liv
  • Uppfyll lagkraven
  • Få rätt kunskap och utbildning

Vill din förening förvaltas av oss på SBC?

Fler erbjudanden från utvalda leverantörer