Gå till huvudinnehållet

Radonmätning med Radea

Radon är en osynlig, luktfri gas som på sikt kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten har satt ett gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft. För flerbostadshus ställs krav från miljökontoren på att radonhalter ska kunna redovisas.

I samarbete med Radea kan vi erbjuda kompletta tjänster kring radontjänster som: radonmätning, radonutredning och radonåtgärder med mera. Du som är SBC kund får via förmånsprogrammet SBC Fördel rabatterat pris på mätdosor och en kostnadsfri radonbesiktning för att ta fram åtgärdsförslag om en eller flera lägenheter i er förening visar förhöjd radonhalt.

Under vilken period på året ska radonet mätas?

För att få ett tillförlitligt mätprotokoll sker radonmätningen under den så kallade eldningssäsongen (oktober–april). Mätningen ska pågå i minst två månaders tid. De boende i huset påverkas inte av mätningen, utan bor som vanligt under mätningen.

Radonmätning - så här går det till

Radea erbjuder smidiga paketlösningar med olika servicenivåer för radonmätning i flerbostadshus, välj det som passar er förening bäst.

Fullservice A
Är du orolig att missa något moment i mätning? Med Fullservice A köper du en totalentreprenad där Radea hanterar radonmätningens alla moment inklusive

 • Avisering till boende

 • Utplacering och insamling av mätdosor

 • Protokollskrivning

 • Distribution av mätdosor till och från labbet

 • En sammanställning av mätresultatet

 • All nödvändig kommunikation med miljökontoret.

Passar perfekt för dig som behöver göra en radonmätning men saknar tid att göra jobbet själv. Radea gör fullservice-mätningar i Stockholms-, Uppsala-, Södermanlands-, Västmanlands- och Örebro län.

Fullservice B
Ett alternativ till fullservice A är denna förenklade fullservicetjänst B, detta ingår:

 • Avisering till boende, beställaren förser Radea med alla kontaktuppgifter  vid uppstart
 • Utplacering av mätdosor, ett tillfälle. Om den boende inte kan vara på plats levereras dosorna på dörren med en instruktion.
 • Protokollskrivning
 • Efter avslutat mätning skickar de boende själva in dosorna med ett returkuvert som medföljer leveransen av dosorna.
 • En sammanställning av mätresultatet
 • All nödvändig kommunikation med miljökontoret

Gör det själv
Det här är för dig som själv vill ansvara för utplacering och insamling av dosor samt information till de boende. Radea skickar ut rätt antal mätdosor och instruktion till en (1) mottagaradress. Resten av det praktiska arbetet, se Fullservice A och B - gör ni själva. 

Kostnadsfri radonbesiktning

I det fall ni uppmätt förhöjd radonhalt i en eller flera lägenheter är steg två en radonbesiktning. Detta genomförs på plats i fastigheten och som kund till SBC är det kostnadsfritt för dig.

Radonbesiktningen tar ungefär en timme och kan sammanfattas med följande moment:

 • Genomgång av bostaden där vi utgår från dina kunskaper, ritningar och mätrapport.

 • Eventuell förekomst av inläckande markradon och förekomst av radon i byggnadsmaterialet detekteras via mätning (sniffmätning och gammamätning)

 • De berörda lägenheternas ventilation kontrolleras

 • Efter besöket sammanställs resultaten av undersökningen och Radea presenterar ett åtgärdsförslag som ni får ta ställning till

Radonåtgärder

Åtgärdsförslaget innehåller ofta installation av radonsug, ventilation- och tätåtgärder. Ofta görs hela arbetet i källaren.

Efter att radonåtgärder utförts avslutas det hela med en uppföljande radonmätning i den/de lägenheter som är drabbade.

Vill din förening förvaltas av oss på SBC?

Fler erbjudanden från utvalda leverantörer