Gå till huvudinnehållet

Förstudie inför installation av solceller i brf

Går din bostadsrättsförening i tankar om att installera solpaneler? Börja med att göra en förstudie – så blir det enklare att fatta rätt beslut.

Det här innebär en förstudie av solceller

En förstudie inför installation av solpaneler i bostadsrättsföreningen innehåller:

  • Beskrivning av fastigheten och dess elbehov
  • Förslag på placering av solcellerna
  • Simulerad solelproduktion
  • Månatlig solelproduktion och självförsörjandegrad
  • Investeringskostnad och kostnadsbesparing
  • Gällande lagar och regelverk
  • Rekommendation och handlingsplan

En förstudie av solceller ger din brf koll på förutsättningarna

En oberoende förstudie inför installation av solceller ger ett beslutsunderlag som gör att din bostadsrättsförening kan fatta beslutet utifrån ett verkligt scenario.

Förutsättningarna för en lönsam solcellsanläggningar varierar nämligen mellan olika byggnader. Det kan handla om takets storlek och skick, samt i vilket väderstreck taket ligger och eventuella skuggor från skorstenar och andra byggnader. Även den tekniska potentialen spelar in, likaså hur elbehovet ser ut i din bostadsrättsförening. Med en förstudie får din förening koll på detta och en uppskattning på hur mycket el er solcellsanläggning skulle producera.

Beräkna pris på förstudie av solceller

Här kan du se vad en förstudie av solceller kostar för din förening och sen, om du vill, beställa en direkt.

Du kanske också är intresserad av