Gå till huvudinnehållet

Gemensamhetsanläggningar

Vad är en gemensamhetsanläggning och vad ingår normalt i en sådan? Måste vi vara med och vem bestämmer vad som får eller inte får göras?

Webbinariet kommer att reda ut skillnaderna mellan marksamfälligheter och anläggningssamfälligheter samt ta upp frågeställningarna ovan. Som styrelseledamot kan man behöva grundkunskaper kring vad en samfällighet innebär, vad som ingår i samfälligheten och vilka åtgärder som får vidtas. Vi kommer även att gå igenom vilka verktyg du som styrelseledamot har för att påverka samfälligheten.

SBCs jurister kommer även att gå djupare in på frågeställningarna kring hur en gemensamhets bildas, vilka problemställningar man som part i en gemensamhetsanläggning kan ställas inför samt hur den förvaltas på bästa sätt.

SBCs projektledare kommer att berätta om vår tjänst ”förstudie av laddinfrastruktur”. En förstudie gällande laddinfrastruktur innehåller:

  • Allmän information om vad föreningen bör känna till om elbilsladdning
  • Föreningens behov av laddning
  • Föreningens förutsättningar för elbilsladdning
  • Förslag till teknisk lösning för laddinfrastruktur
  • Förslag till drift och system för betalning av laddning

Nästa tillfälle

Anmälan öppnar några veckor innan.

Datum: 7 dec 2023
Tid: 12.15-13.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams 
Kostnadsfritt