Gå till huvudinnehållet

IMD – Individuell mätning och debitering – värme och tappvatten

Berörs din brf av lagkraven för värme och tappvarmvatten? IMD betyder individuell mätning och debitering och innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts individuellt i varje lägenhet och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Du som boende betalar alltså för din egen förbrukning.

Regeringen har beslutat att krav på IMD värme endast gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Gällande IMD för tappvarmvatten finns det lagkrav på att det ska installeras vid uppförande av nya flerbostadshus sedan den 1 juni 2022.

Tips och råd till din bostadsrättsförening om IMD

Installering av IMD  tappvarmvatten brukar medföra en besparing av varmvatten med cirka 20%, däremot rekommenderar vi på SBC inte installering av IMD värme, då det är mycket effektivare att välja andra åtgärder för att energieffektivisera byggnaden för att hamna under kravnivåerna.

Berörs din brf av lagkraven på IMD gällande värme och tappvatten?

Via vår offertförfrågan kan du beställa en mindre energiutredning för att undersöka om din bostadsrättsförening lyder under IMD lagen gällande värme och tappvarmvatten enligt Boverkets föreskrifter. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Få rådgivning av vår energispecialist

Boka digital rådgivning med vår energispecialist Samer Ilhamoi. Välj en tid som passar dig, så ringer Samer upp.