Gå till huvudinnehållet

Ändringar i fastighetsmäklarlagen från 1 januari 2023 – så påverkas din brf

Regeringen och riksdagen har uppmärksammat att konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden behöver stärkas. Som ett led i detta arbete görs ett antal lagändringar den 1 januari 2023 samt 1 januari 2024. Bland annat sker ändringar i fastighetsmäklarlagen den 1 januari 2023, vilka kan komma att påverka Sveriges bostadsrättsföreningar.

Tydligare uppgifter i objektsbeskrivningen krävs

Enligt nu gällande lagstiftning ska mäklarens objektsbeskrivning vid förmedling av en bostadsrätt, innehålla uppgifter om:

  • bostadsrättsföreningens namn
  • pantsättning av bostadsrätten
  • andelstal
  • upplåten mark
  • lägenhetens nummer, storlek och årsavgift
  • beslutade ändringar av årsavgiften
  • driftskostnader

Här ska påpekas att fastighetsmäklaren, utöver sedvanliga kontrollfrågor till styrelsen, inte har någon egen utredningsskyldighet av lämnade uppgifter.

Från och med 1 januari 2023 ska objektsbeskrivningen kompletteras med uppgift om alla utrymmen utanför lägenheten som är upplåtna med bostadsrätt, det vill säga inte bara den mark som är upplåten med bostadsrätt. Detta för att säkerställa att köparen av en bostadsrätt är helt insatt i vad som omfattas av köpet.

I objektsbeskrivningen ska även information om den indirekta nettoskuldsättning finnas med framåt, det vill säga hur stor andel av föreningens lån som indirekt belastar lägenheten. Enligt nuvarande lagstiftning ska objektsbeskrivningen innehålla två andelstal:

  • Ägarandelen i föreningen, vilket anger hur stor insats bostadsrätten har i förhållande till föreningens totala insatskapital.
  • Andelstalet som anger hur stor del av föreningens kostnader som ska belasta bostadsrätten och således ligger till grund för bestämmandet av årsavgiften.

För att få fram den indirekta nettoskulden för bostadsrätten ska andelstalet för årsavgiften multipliceras med föreningens nettoskuldsättning, det vill säga föreningens räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel.

Hur påverkas min bostadsrättsförening av ändringarna i fastighetsmäklarlagen?

Det beror på hur insatta ni är i vilken nyttjanderätt delar av er förenings hus och mark är upplåtna med. Det är inte självklart att det går att få fram korrekta andelstal från alla Sveriges bostadsrättsföreningar. Även om lagändringarna naturligtvis är till fördel för din bostadsrättsförening, kan det kräva en rejäl arbetsinsats från er.

Behöver din brf juridisk hjälp inom nyttjanderätt så hjälper våra fastighetsjurister gärna till.