Gå till huvudinnehållet

Nya krav i årsredovisningslagen från 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 infördes nya krav i årsredovisningslagen (ÅRL). Med de nya kraven vill regeringen stärka tryggheten och det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt.

De nya kraven i ÅRL gäller vad årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för en bostadsrättsförening ska innehålla, vilket innebär krav på kassaflödesanalys i årsredovisningen samt krav på vissa nyckeltal och upplysningar vid negativt resultat i förvaltningsberättelsen.

Krav på kassaflödesanalys i årsredovisningen

Från 1 januari 2023 ska en kassaflödesanalys ingå i din bostadsrättsförenings årsredovisning. I kassaflödesanalysen ska föreningens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas.

Krav på nyckeltal och upplysning om negativt resultat i förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen ska din bostadsrättsförening lämna upplysningar om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av er verksamhet, ställning och resultat. Du som har ekonomisk förvaltning hos oss på SBC behöver inte göra det här själv, utan det är något som ingår i årsredovisningen. Nyckeltal som ska finnas med är:

  • Skuldsättning per kvadratmeter
  • Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • Sparande per kvadratmeter
  • Räntekänslighet
  • Energikostnad per kvadratmeter
  • Årsavgiften per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

I energikostnad per kvadratmeter ingår kostnader för uppvärmning, el och vatten.

Om resultatet för bostadsrättsföreningen innebär en förlust, ska en upplysning om vad det innebär för finansieringen av framtida ekonomiska åtaganden finnas med i förvaltningsberättelsen. Om du som har ekonomisk förvaltning hos SBC får ett negativt resultat kommer du att få en notis när bokslutet är klart och kan därefter skriva in det i förvaltningsberättelsen.

Nyckeltalen ska underlätta för medlemmar, presumtiva medlemmar och andra intressenter att bedöma bostadsrättsföreningens ekonomi och kunna jämföra med andra föreningar.

Om din förening har ekonomisk förvaltning hos oss på SBC genomför vi förändringarna i er årsredovisning 2023. 

Texten uppdaterades 23-12-12

Du kanske också är intresserad av