Gå till huvudinnehållet

Planera semesteråret – tips för brf:er med arbetsgivaransvar

Har din bostadsrättsförening anställda? Här kan du läsa om vilka rättigheter de anställda har gällande semesterledighet.

De anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet under huvudsemesterperioden som löper från 1 juni till 31 augusti. Om en anställd har önskemål om att förlägga sin semester en annan period under året, går det att komma överens om.

Hur mycket semester får en anställd spara?

Enligt semesterlagen ska anställda som har tjänat in minst 20 betalda semesterdagar ta ut dessa innan de får rätt att spara semesterdagar. Du som arbetsgivare bör ta ut semesterlistor och kontrollera om det finns anställda som inte tagit ut tillräckligt mycket semester. Planera tillsammans med de anställda när dagarna ska tas ut i ledighet. På så sätt kan ni se till semestern tas ut innan semesterårsskiftet. Outtagna semesterdagar får i de flesta fall inte betalas ut i pengar utan ska tas ut i ledighet.

Enligt semesterlagen ska semesterdagar betalas ut när

  • Den anställde slutar

  • Arbetsgivaren byter semester- och intjänande år

  • Den anställde har inte kunnat ta ut sin semester på grund av frånvaro under större delen av uttagsåret

Semesterdagar som sparats mer än fem år

Enligt semesterlagen får anställda spara semester i fem år. När dagarna är fem år gamla ska först samtliga årets betalda semesterdagar plockas ut, därefter de som är fem år gamla.

Finns det sparade semesterdagar som blir för gamla och som ska plockas ut under året, bör den anställda få reda på detta redan under våren för att kunna planera uttaget.