Fråga oss
Soprummet
Start / Aktuellt / Hur hanterar styrelsen problem i soprummet

Hur hanterar styrelsen problem i soprummet

Att det slarvas i soprummet har länge varit ett omdiskuterat ämne bland bostadsinnehavare. Nu väljer fler bostadsrättsföreningar att ta till allt mer drastiska lösningar för att få bukt på felsortering och nedsmutsning.


Felsortering, otillåtna grovsopor och allmänt skräp som slängs på golvet. Bostadsrättsföreningar betalar stora summor på att anställa externa företag till att hämta och köra iväg otillåtna grovsopor. Det har länge talats mycket kring slarvet i soprummet och nu tas krafttagen emot nedsmutsningen ett steg längre. Det senaste året har SBC märkt av ett ökat intresse gällande frågor kring kameraövervakning av soprummet. Det visar sig dock att få vet vad som faktiskt gäller.

– Det krävs inget tillstånd för att filma ett utrymme som allmänheten inte har tillträde till. Dock finns det ett antal krav som du måste följa, till exempel måste alla boende få ordentlig information om beslutet. Det har också diskuterats kring att ta det hela ytterligare ett steg och publicera bildmaterialet på Facebook, vilket däremot inte är tillåtet, säger Andreas Lahham, chef för teknisk förvaltning på SBC. 

Brf Flygterrassen har under en tid haft problem i ett av soprummen. Källsorteringen respekteras inte och många olika saker slängs som inte ens hör hemma i ett soprum. Styrelsen har vädjat till medlemmarna genom anslag, nyhetsbrev och hemsidan men problemet kvarstår.
– Styrelsen har lagt fram förslaget om kameraövervakning av det soprummet till årsstämman och det röstades igenom, säger ordförande Håkan Wallén. Vi kommer endast titta på det inspelade materialet vi de tillfällen då sophanteringen inte har fungerat, tillägger han.

Trots det omdiskuterade ämnet löper få linan ut och många känner att kameraövervaka sina grannar skulle kännas olustigt. Tips på andra åtgärder för att minska felsortering och olovlig sophantering är till exempel fler sorteringsmöjligheter, hyra container 1-2 gånger per år och bättre informera de boende om vad som faktiskt gäller.

– Mitt främsta tips om det endast finns papper och hushållsopsortering i din föreningen är att inskaffa mer sorteringsmöjligheter. Det kostar förvisso mer men en förening kan samtidigt spara pengar på att minska den ordinarie hämtningen av hushållssopor. Jag tror också på att informera de boende vad som faktiskt gäller. Om de boende förstår att det i slutändan är dem som betalar notan för slarvet finns det mer incitament till förbättring, säger Andreas Lahham.

Detta är vad som gäller:

  • De boende ska få ordentlig information om beslutet från styrelsen.

  • Övervakningen får endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än enskildes intresse av att inte bli övervakad, dessa ändamål ska finnas dokumenterade.

  • Det inspelade materialet får enbart användas för det bestämda ändamålen och det är inte tillåtet att sprida det inspelade materialet, till exempel på internet.