Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Kontakta en jurist / Kontaktpersoner juridik

Våra fastighetsjurister

Therese af Jochnick

Therese af Jochnick

Affärsområdeschef Juridik

Verksamhetsområden:
Allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, föreningsrätt, kommersiell hyresrätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Gruppchef Juridik Öst
Landahl Advokatbyrå AB, Advokat
Göteborgs Juristhus AB, Biträdande jurist

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 2006

Kontakt:
Telefon 08-775-72-37
E-post therese.afjochnick@sbc.se

Paul Lehecka

Paul Lehecka

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Allmän nyttjanderätt, bostadshyra inklusive hyresförhandling, bostadsrätt, fastighetsrätt, fordringsrätt, kommersiell hyresrätt, kontraktsrätt, processrätt och tvistelösning, skadeståndsrätt

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Fastighetsägarna service AB, Jurist
Polystar Osix AB, Legal Manager
Lawson, Contract Specialist
AB Svenska Shell, Bolagsjurist
Hyresgästföreningen region södra Skåne, Jurist
Länsrätten i Stockholm, Handläggare
Lunds Tingsrätt, API-Notarie

Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet, 2003

Kontakt:
Telefon 08-775 72 44
E-post paul.lehecka@sbc.se

Stefan Lindberg

Stefan Hamilton

Bolagsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, entreprenadrätt, processrätt

Arbetslivserfarenhet
SBC, Affärsområdeschef Juridik
AB Svenska Bostäder, jurist på VD-staben och dataskyddsombud
SBC AB, fastighetsjurist
Hallqvist Advokatbyrå Bostadsjuristerna, jurist

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 2010

Kontakt:
Telefon 08-775 72 31
E-post stefan.hamilton@sbc.se

Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Juristassistent

Arbetslivserfarenhet:

SBC, Juristassistent
Landahl Advokatbyrå AB, Advokatassistent
Adesse Consulting, Marknadsassistent
Modern Times Group MTG AB, Personal assistant to CEO
Storage Technology Corporation, Executive secretary

Utbildning:
Örebro Högskola

Kontakt:
Telefon 08-501 150 53
E-post ann-sofie.bergstrom@sbc.se

Ebba Andell

Ebba Andell

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, hyresrätt och hyresförhandling, processrätt  

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Hyresgästföreningen, Processjurist
Advokatfirman Staifo, Biträdande jurist
Alingsås tingsrätt, Tingsnotarie 

Utbildning:
Jur. kand. Göteborgs universitet, 2014

Kontakt:
Telefon 031-701 66 38
E-post ebba.andell@sbc.se

Madeleine Broddén

Madeleine Broddén

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, miljörätt, allmän nyttjanderätt, allmän fastighetsrätt

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Tove Sjövalls Advokatbyrå AB, biträdande jurist, Hässleholms kommun som fastighets- och miljöjurist, Fortifikationsverket, avtalsjurist, Pantaenius AB försäkringsbolag som Chef/Compliance officer

Utbildning:
Jur. kand, Lunds Universitet 2009

Kontakt:
Telefon 040-622 67 26
E-post madeleine.brodden@sbc.se

Jonathan Grahndin

Jonathan Grahndin

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt, allmän nyttjanderätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
Juridik Online, jurist
Bredablickgruppen, jurist
Limhamnshusgruppen, interim fastighetschef
HSB Malmö, förvaltare

Utbildning:
Juristexamen Lunds Universitet, 2019

Kontakt:
Telefon 040-622 67 20
E-post jonathan.grahndin@sbc.se

Elias Granqvist

Elias Granqvist

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, detaljplaner och bygglov, fastighetsrätt, föreningsrätt, hyresrätt, likvidationer, samfälligheter, servitut

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Attorney Esq. AB, Jurist
Holmbergs Advokatbyrå AB, Biträdande jurist
Skatteverket, Kvalificerad handläggare och Processförare
Företagarförbundet, Näringspolitisk sekreterare och juridisk rådgivare 

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 1997

Kontakt:
Telefon 08-775 72 10
E-post elias.granqvist@sbc.se

Tobias Gustafsson

Tobias Gustafsson

Teamleader / Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, bostadshyra, kommersiell hyresrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Preventia Finans AB, Bolagsjurist

Utbildning:
Juristexamen, Göteborgs universitet, Göteborg 2015

Kontakt:
Telefon 031-701 66 52
E-post tobias.gustafsson@sbc.se

Stellan Håkansson

Stellan Håkansson

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Allmän fastighetsrätt, bostadsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt, processrätt, skadeståndrätt  

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
HSB Malmö ek för, Jurist
Kronofogdemyndigheten i Malmö, Summarisk processjurist
Ängelholms tingsrätt, Tingsnotarie och beredningsjurist 

Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet, 1995

Kontakt:
Telefon 040-644 99 29
E-post stellan.hakansson@sbc.se

Avatar

Frank Nordin

Teamleader / Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadshyra, allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, skadeståndsrätt, processrätt och tvistelösning 

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Fastighetsadvokaterna Stockholm AB, biträdande jurist
Landahl Advokatbyrå AB, biträdande jurist
HSB Stockholm ekonomiska förening, föreningsjurist
Alektum Group AB, jurist

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms universitet, Stockholm 2015

Kontakt:
Telefon 08-775 73 03
E-post frank.nordin@sbc.se

Stefan Parre

Stefan Parre

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Processrätt, allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, hyresrätt, allmän förmögenhetsrätt 

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Svea Ekonomi AB, Processjurist
Intrum Justitia Sverige AB, Processjurist

Utbildning:
Jur.kand. Stockholms universitet, 2005

Kontakt:
Telefon 08-501 151 14
E-post stefan.parre@sbc.se

Erik Sandgren

Erik Sandgren

Teamleader / Inkasso- och juristhandläggare

Verksamhetsområden:
Allmän juridisk rådgivning, fastighetsinkasso

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Inkasso- och juristhandläggare
Kredinor AB, Inkasso- och juristhandläggare
Kredinor AB, Jurist och inkassochef
Svenska Handelsbanken AB/Kredit-Inkasso, Bankjurist och gruppchef
Handelsbanken Finans AB, Obeståndsspecialist

Utbildning:
Jur. kand. Uppsala universitet, 1999

Kontakt:
Telefon 08-128 446 14
E-post erik.sandgren@sbc.se

Kristina Stavne

Kristina Stavne

Teamleader / Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, hyresrätt, allmän fastighetsrätt, processrätt, skadeståndsrätt, allmän nyttjanderätt

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Advokatfirman DLA Piper Sweden KB
Stockholms Stad
Advokatfirman Kilpatrick Townsend & Stockton KB
Kalmar Tingsrätt
Ramberg Advokater

Utbildning:
Jur.kand. Lunds universitet, 2008
Utrecht University, Nederländerna, 2006
Advokatexamen, Sveriges advokatsamfund, 2018

Kontakt:
Telefon 08-501 150 55
E-post kristina.stavne@sbc.se

Carl Storckenfeldt

Carl Storckenfeldt

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden: 
Entreprenadrätt, kommersiell hyres- och fastighetsrätt, lantmäteri- och fastighetsbildningsjuridik, plan och byggjuridik, processrätt och tvistelösning, styrelsejuridik

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Gruppchef juridik syd
Eastair AB, Bolagsjurist
Nordenson Advokatbyrå, Advokat
Advokatfirma af Petersens, Biträdande jurist
Södertörns tingsrätt, Tingsnotarie

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 2010

Kontakt:
Telefon 08-562 559 22
E-post carl.storckenfeldt@sbc.se

Jennifer Ullgren

Jennifer Ullgren

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, fastighetsbildning och förrättning, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter, föreningsrätt, hyresrätt, tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Statliga Lantmäterikontoret i Stockholm, Förrättningslantmätare
Sundsvalls tingsrätt, Tingsnotarie

Utbildning:
Juristprogrammet, Stockholms universitet, 2016

Kontakt:
Telefon 08-775 72 09
E-post jennifer.ullgren@sbc.se

Maya Zaidan

Maya Zaidan

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, allmän avtalsrätt, processrätt, fordringsrätt, fastighetsrätt

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
PS Juridik, Chefsjurist
Vänersborgs tingsrätt, Tingsnotarie
Wistrand Advokatbyrå, Biträdande jurist 

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 2011

Kontakt:
Telefon 031-745 46 06
E-post maya.zaidan@sbc.se

 

Fotograf: Håkan Målbäck
Foto Jonathan Grahndin: Charlotte T Strömwall