Fråga oss

Fusion

En fusion kan leda till minskade administrativa kostnader, att lättare få kvalificerade styrelseledamöter samt effektivare upphandlingar. En sammanslagning kan ske genom att man låter två föreningar gå ihop och bilda en förening alternativt att man låter en mindre förening gå upp i en större förening.

Våra fastighetsjurister kan bistå er med att utreda för- och nackdelarna med att genomföra en fusion till att faktiskt genomföra en sådan.