Fråga oss

Fusion

Funderar ni på att slå ihop två föreningar genom en fusion? Ta hjälp av våra jurister.

En fusion kan leda till minskade administrativa kostnader, att lättare få kvalificerade styrelseledamöter samt effektivare upphandlingar. En sammanslagning kan ske genom att man låter två föreningar gå ihop och bilda en förening alternativt att man låter en mindre förening gå upp i en större förening.

Hjälp med utredning och genomförande

Vi på SBC är stolta över att kunna erbjuda marknadens största samlade juristexpertis för bostadsrättsfrågor. Våra fastighetsjurister kan bistå er med att utreda för- och nackdelarna med att genomföra en fusion till att faktiskt genomföra en sådan.