Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik

Juridisk rådgivning för din bostadsrättsförening

Bostadsrätten är en komplex boendeform, och ni som sitter i styrelsen tar på er en rad olika roller och komplicerade frågeställningar som ibland kräver juridisk expertis. När tvister och utmaningar uppstår eller helt enkelt i förebyggande syfte, är det tryggt att anlita en jurist som är specialist på de lagar och regler som specifikt berör bostads- och fastighetsrätt.

Kontakta en jurist

Anlita ett proffs – våra jurister är experter på bostads- och fastighetsrätt

Hur ska styrelsen agera om en medlem olovligen har byggt om, hur hanterar man den som alltid betalar in sin avgift 10 dagar försent eller stör sina grannar? Vad är viktigt att tänka på vid omförhandling av kommersiella lokaler i föreningen, vid större ombyggnader eller kring frågor kring styrelsens ansvar och förvaltning? På SBC finns erfarenhet, sakkunskap och resurser samlat för alla juridiska frågor bostadsrättsföreningar ställs inför. Våra jurister jobbar dessutom nära kollegorna på SBCs tekniska och ekonomiska förvaltning, vilket gör att en samlad expertis alltid finns nära till hands för dig som kund - tryggt och enkelt!

Det här kan våra kunniga jurister bland annat bistå din förening med

  • Lösa tvister, hantera relationer med medlemmar, hyresgäster och leverantörer
  • Föra process och biträda er förening i domstol, hyresnämnd och i kontakt med myndighet 
  • Som styrelsen beslutstöd och kompetensförstärkning
  • Vid omförhandling och hyressättning, upprätta och tolka avtal
  • Som juridisk expert på föreningsstämman, se även boka stämma
  • Med efterlevnad av lag och rätt, stadgar och ordningsregler
  • Vid friköp och likvidationer
  • Seminarier och utbildning
  • Med bevakning av rättsutveckling

Aktiva samhällsdebattörer – vi jobbar för föreningarnas bästa

Vi på SBC bevakar ständigt rättsutvecklingen och är aktiva i samhällsdebatten. Med vår samlade expertis och som en av de största oberoende aktörerna på marknaden är SBCs jurister och bostadsrättexperter ofta anlitade som sakkunniga referenspersoner i media och av fristående organisationer. 

Boka årsstämma med SBC

Vi sköter alla nödvändiga förberedelser och ser till att du har de verktyg som behövs. Vi tar hand om dokumentation, stämmoordförande och annat efterarbete. För er i styrelsen blir det primära ansvaret att uppmana medlemmarna att delta digitalt. Få hjälp med årets stämma >>

3 snabba tips

Det är alltid bättre att förekomma än förekommas. Tag kontakt med en SBC-jurist i ett tidigt skede så kan du undvika onödiga rättstvister och kostnader eller missa möjligheter. Ett kort uppdrag i tidigt skede är alltid ett smart drag i förhållande till vad en skada eller tvist kan kosta på grund av till exempel ett dåligt avtal. 

Det är viktigt att besluten på stämman fattas på ett korrekt sätt för att bli giltiga och för att inte kunna bestridas av en medlem i efterhand. Vid stora frågor, kraftiga meningsskiljaktigheter eller problem i föreningen är det en bra idé att anlita en kunnig och objektiv jurist med specialkompetens som extern stämmoordförande.

Förr eller senare kan det bli aktuellt att omförhandla hyror för bostäder och kommersiella lokaler i föreningen, en komplicerad process där hyreslagen ställer en hel del formella krav. Vid önskad hyreshöjning kan det vara lämpligt att låta en jurist sköta förhandling med hyresgästföreningen, bruksvärdera lägenheterna och agera föreningens ombud vid enskilda förhandlingar.

Läs mer om vanliga ärenden:

Andrahandsuthyrning

Boka årets föreningsstämma

Ekonomiska planer

Fastighetsinkasso

Fel i entreprenad

Friköp och likvidationer

Fusion

Förverkande

Hyresförhandling

Medlemsprövning

Ombilda BF till BRF

Skador i fastigheten

Stadgefrågor

Störningar

Undersökningsplikt