Kundforum – Fråga oss!

Juridisk rådgivning och vägledning för din bostadsrättsförening

För en bostadsrättsförening är det tryggt att ha någon i ryggen som verkligen är påläst om bostadsrättens lagar och regler, för det är mycket att tänka på. Våra erfarna jurister hjälper till så att din förening får bästa tänkbara juridiska rådgivning gällande bostads- och fastighetsrätt. Tjänsten erbjuds till gällande timtaxa.

Juridisk rådgivning

En bostadsrättsförening kan utöver att vara fastighetsägare också inneha rollen som hyresvärd, låntagare, köpare av produkter och tjänster, beställare av byggentreprenader, arbetsgivare och mycket annat. Vi erbjuder juridisk rådgivning för styrelsen i bostadsrättsföreningar och andra privata fastighetsägare enligt gällande juristtaxa. 

Rättsområden

Rättsområden som SBCs jurister har stor erfarenhet av är bostadsrätt, hyresrätt, föreningsrätt, entreprenadrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt, sakrätt, skadeståndsrätt och allmän fastighetsrätt.

SBC Responsum

SBC Juridik lanserar en ny tjänst riktad mot jurister som är i behov av vägledning i frågor rörande bostadsrättsjuridik. Branschen går mot en specialisering i takt med att samhället och juridiken blir alltmer komplex. Som allmänpraktiserande jurist/advokat eller som verksam inom ett annat rättsområde kan du nu få hjälp att belysa en specifik frågeställning på bostadsrättens område för att leverera kvalitativ rådgivning till dina klienter där du inte själv besitter spetskompetensen.

SBCs jurister har lång erfarenhet inom området bostadsrättsjuridik och därmed relaterade frågor. Företräder du en bostadsrättsförening och behöver hjälp med att belysa en specifik frågeställning på bostadsrättens område, t.ex. med anledning av en tvist med bostadsrättsrelaterade aspekter, kan SBCs jurister upprätta ett utlåtande. Timtaxa 3 900 kr (ex moms). Vid en väl avgränsad frågeställning kan offert om fast pris lämnas.

Boka digital årsstämma med SBC

Med en digital årsstämma i bostadsrättsföreningen kan alla delta utan att oroas för spridning av coronaviruset. Med hjälp av SBC kommer årsstämman att följa befintlig lag och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi sköter alla nödvändiga förberedelser och tillhandahåller de digitala verktyg som behövs. Dokumentation, stämmoordförande, protokollskrivning och annat efterarbete sköter vi. För er i styrelsen blir det primära ansvaret att uppmana medlemmarna att delta digitalt! Läs mer här

Kontakta oss

Ett ärende börjar med ett telefonsamtal och en genomgång av ärendet samt underlag. Därefter får ni en ungefärlig uppskattning av tidsåtgången inför ert beslut. Tveka inte att kontakta oss! Ni når oss på telefon 0771-722 722 eller e-post juridik@sbc.se (obs. ange ditt namn som styrelseledamot, dina kontaktuppgifter, föreningens namn samt kort vad ärendet handlar om).

Du kan även ta kontakt direkt med någon av våra fastighetsjurister.
Stockholm
Göteborg
Malmö

Vanliga ärenden:


 • Ekonomiska planer

 • Fel i entreprenad

 • Friköp och likvidationer

 • Fusion

 • Förverkande av bostadsrätt och hyresrätt

 • Hyresförhandlingar och andra villkorsändringar för bostäder och lokaler

 • Juridik kring ombyggnad och renovering

 • Omförhandling, upprättande och tolkning av avtal

 • Ombildning BF till BRF

 • Ordförande och sakkunnig på föreningsstämma

 • Stadgefrågor

 • Tvistelösning – och förhandling i domstol och hyresnämnd

 • KONTAKTA EN JURIST
 • PRODUKTBLAD JURIDIK
 • VÅRA TJÄNSTER INOM BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING