Gå till huvudinnehållet

Jurister i Stockholm

SBC Therese Af Jochnick

Therese af Jochnick

Affärsområdeschef Juridik

Verksamhetsområden:
Allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, föreningsrätt, kommersiell hyresrätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Gruppchef Juridik Öst
Landahl Advokatbyrå AB, Advokat
Göteborgs Juristhus AB, Biträdande jurist

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 2006

Kontakt:
Telefon 08-775-72-37
E-post therese.afjochnick@sbc.se

SBC Juristassistent Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Hyresförhandlare / Juristassistent

Arbetslivserfarenhet:

SBC, Juristassistent
Landahl Advokatbyrå AB, Advokatassistent
Adesse Consulting, Marknadsassistent
Modern Times Group MTG AB, Personal assistant to CEO
Storage Technology Corporation, Executive secretary

Utbildning:
Örebro Högskola

Kontakt:
Telefon 08-501 150 53
E-post ann-sofie.bergstrom@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Frank Fredenklo

Frank Fredenklo

Gruppchef / Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadshyra, allmän nyttjanderätt, entreprenadrätt, bostadsrätt, skadeståndsrätt, processrätt och tvistelösning 

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Fastighetsadvokaterna Stockholm AB, biträdande jurist
Landahl Advokatbyrå AB, biträdande jurist
HSB Stockholm ekonomiska förening, föreningsjurist
Alektum Group AB, jurist

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms universitet, Stockholm 2015

Kontakt:
Telefon 08-775 73 03
E-post frank.fredenklo@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Kajsa Gårdbro

Kajsa Gårdbro

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, bostadshyra, kommersiell hyresrätt, allmän nyttjanderätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Förvaltningsrätten i Falun, notarie
Hyresnämnden i Stockholm, jurist
Familjerättsadvokaterna, biträdande jurist

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms universitet, 2019

Kontakt:
Telefon 08-501 150 54
E-post kajsa.gardbro@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Jack Jonsson

Jack Jonsson

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, hyresrätt, allmän nyttjanderätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
JP Infonet AB, Jurist

Utbildning:
Juristexamen Karlstads universitet, 2022

Kontakt:
Telefon 08-501 150 51
E-post jack.jonsson@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Johannes Lindholm

Johannes Lindholm

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, hyresrätt, allmän nyttjanderätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist

Utbildning:
Juristexamen Örebro universitet, 2023
Kandidatexamen Antropologi Stockholm universitet, 2017

Kontakt:
Telefon 08-501 150 33
E-post johannes.lindholm@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Tony Löflund

Tony Löflund

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, hyresrätt, allmän nyttjanderätt, processrätt, entreprenadrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Gatujuristerna, Gruppledare och Juridisk rådgivare
If försäkringsbolag, Byggskadereglerare

Utbildning:
Juristexamen, Stockholms universitet, 2022
Kandidatexamen Rättsvetenskap, Örebro universitet, 2022

Kontakt:
Telefon 08-501 150 78
E-post tony.loflund@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Kristina Stavne

Kristina Stavne

Gruppchef / Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, hyresrätt, allmän fastighetsrätt, processrätt, skadeståndsrätt, allmän nyttjanderätt

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, Stockholms Stad
Advokatfirman Kilpatrick Townsend & Stockton KB
Kalmar Tingsrätt
Ramberg Advokater

Utbildning:
Jur.kand. Lunds universitet, 2008
Utrecht University, Nederländerna, 2006
Advokatexamen, Sveriges advokatsamfund, 2018

 

Kontakt:
Föräldraledig t.o.m. 1 september 2024

SBC Fastighetsjurist Agneta Thörnblad

Agneta Thörnblad

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Allmän fastighetsrätt, bostadsrätt, hyresrätt, fastighets- och bolagstransaktioner, entreprenadrätt, allmän nyttjanderätt, servitut, samfälligheter, gemensamhetsanläggning, exploateringsfrågor, bolagsrätt, allmän avtalsrätt, processrätt och tvistelösning.

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
PwC, Senior Manager
Täby Kommun, Kommunjurist
SSM Bygg & Fastighets AB, Bolagsjurist
Advokatfirman Fylgia, Advokat
Stockholms tingsrätt, Beredningsjurist
Inskrivningsmyndigheten, Norrtälje tingsrätt, Inskrivningsjurist

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 2011
University of Birmingham, 2000

Kontakt:
Telefon 08-501 150 29
E-post agneta.thornblad@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Frida Wilhemsson

Frida Wilhelmsson

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, hyresrätt, allmän nyttjanderätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist 
Gatujuristerna, gruppledare

Utbildning:
Juristexamen, Uppsala universitet, 2022

Kontakt:
Telefon 08-501 150 74
E-post frida.wilhelmsson@sbc.se

Jurister i Göteborg

SBC Fastighetsjurist Adam Gerell

Adam Gerell

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostads- och föreningsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt, allmän fastighetsrätt, allmän nyttjanderätt, servitut och samfälligheter, lantmäteri- och fastighetsbildningsjuridik, plan- och byggjuridik, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Lowell Sverige AB, Litigation Legal Counsel

Utbildning:
Juristexamen, Göteborgs universitet, 2019

Kontakt:
Telefon 031-743 36 64
E-post adam.gerell@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Elias Granqvist

Elias Granqvist

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Allmän nyttjanderätt, bostadsrätt, detaljplaner och bygglov, fastighetsrätt, föreningsrätt, hyresrätt, likvidationer, samfälligheter, servitut

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Attorney Esq. AB, Jurist
Holmbergs Advokatbyrå AB, Biträdande jurist
Skatteverket, Kvalificerad handläggare och Processförare
Företagarförbundet, Näringspolitisk sekreterare och juridisk rådgivare 

Utbildning:
Jur. kand. Stockholms universitet, 1997

Kontakt:
Telefon 031-25 06 30
E-post elias.granqvist@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Anna Törnkvist

Anna Törnkvist

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, bostadshyra, föreningsrätt, hyresförhandling, kommersiell hyresrätt, tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Tingsnotarie, Borås tingsrätt
SBC, Fastighetsjurist
Fastighetsägarna Service AB, Biträdande jurist/hyresförhandlare
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, Gruppjurist

Utbildning:
Juristprogrammet Stockholms universitet, 2019

Kontakt:
Telefon 031-743 36 63
E-post anna.tornkvist@sbc.se

Jurister i Malmö

SBC Fastighetsjurist Madeleine Brodden

Madeleine Broddén

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, miljörätt, allmän nyttjanderätt, allmän fastighetsrätt

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Tove Sjövalls Advokatbyrå AB, biträdande jurist
Hässleholms kommun som fastighets- och miljöjurist
Fortifikationsverket, avtalsjurist
Pantaenius AB försäkringsbolag som Chef/Compliance officer

Utbildning:
Jur. kand, Lunds Universitet 2009

Kontakt:
Telefon 040-622 67 26
E-post madeleine.brodden@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Jonathan Gahndin

Jonathan Grahndin

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Bostadsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt, allmän nyttjanderätt, processrätt och tvistelösning

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
Juridik Online, jurist
Bredablickgruppen, jurist
Limhamnshusgruppen, interim fastighetschef
HSB Malmö, förvaltare

Utbildning:
Juristexamen Lunds Universitet, 2019

Kontakt:
Telefon 040-622 67 20
E-post jonathan.grahndin@sbc.se

SBC Fastighetsjurist Stellan Håkansson

Stellan Håkansson

Fastighetsjurist

Verksamhetsområden:
Allmän fastighetsrätt, bostadsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt, processrätt, skadeståndrätt  

Arbetslivserfarenhet:
SBC, Fastighetsjurist
HSB Malmö ek för, Jurist
Kronofogdemyndigheten i Malmö, Summarisk processjurist
Ängelholms tingsrätt, Tingsnotarie och beredningsjurist 

Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet, 1995

Kontakt:
Telefon 040-644 99 29
E-post stellan.hakansson@sbc.se

Hur kan våra fastighetsjurister hjälpa din förening?

Vi på SBC har marknadens största samlade juristexpertis för fastighetsfrågor. Här finns erfarenhet och sakkunskap för alla sorters juridiska frågor fastighetsägare ställs inför, som till exempel:

Fotograf: Håkan Målbäck
Foto Jonathan Grahndin: Charlotte T Strömwall
Foto Adam Gerell: Catharina Fyrberg
Foto Therese af Jochnick: Abraham Engelmark