Juridisk rådgivning för din bostadsrättsförening

För en bostadsrättsförening är det tryggt att ha någon i ryggen som verkligen är påläst om bostadsrättens lagar och regler, för det är mycket att tänka på. Våra erfarna jurister hjälper till så att din förening får bästa tänkbara juridiska rådgivning gällande bostads- och fastighetsrätt. Tjänsten erbjuds till gällande timtaxa.

En bostadsrättsförening kan utöver att vara fastighetsägare också inneha rollen som hyresvärd, låntagare, köpare av produkter och tjänster, beställare av byggentreprenader, arbetsgivare och mycket annat. Vi erbjuder juridisk rådgivning för styrelsen i bostadsrättsföreningar och andra privata fastighetsägare enligt gällande juristtaxa. 

Rättsområden

Rättsområden som SBCs jurister har stor erfarenhet av är bostadsrätt, hyresrätt, föreningsrätt, entreprenadrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt, sakrätt, skadeståndsrätt och allmän fastighetsrätt.

Kontakta oss

Ett ärende börjar med ett telefonsamtal och en genomgång av ärendet samt underlag. Därefter får ni en ungefärlig uppskattning av tidsåtgången inför ert beslut.  Tveka inte att kontakta oss! Ni når oss på telefon 0771-722 722 eller e-post: juridik@sbc.se.

Kostnadsfritt seminarium i Stockholm

Som styrelseledamot kan man ha mycket att ta ställning till, särskilt om delar av eller hela styrelsen är nytillsatt. Då kan det vara bra att ha någon med erfarenhet att bolla sina funderingar med. Det kan gälla hur styrelsen ska agera om en medlem olovligen har byggt om, det förekommer störningar från någon i huset, hur man ska gå tillväga med den som alltid betalar in sin avgift 10 dagar försent och frågor kring styrelsens ansvar och förvaltning. Välkomna till vårt kostnadsfria seminarium "Dåliga betalare och störande grannar" den 17 oktober tillsammans med två av SBCs fastighetsjurister. Boka här.

Vanliga ärenden:


 • Ekonomiska planer

 • Fel i entreprenad

 • Friköp och likvidationer

 • Fusion

 • Förverkande av bostadsrätt och hyresrätt

 • Hyresförhandlingar och andra villkorsändringar för bostäder och lokaler

 • Juridik kring ombyggnad och renovering

 • Omförhandling, upprättande och tolkning av avtal

 • Omregistrering BF till BRF

 • Ordförande och sakkunnig på föreningsstämma

 • Stadgefrågor

 • Tvistelösning – och förhandling i domstol och hyresnämnd

 • KONTAKTA EN JURIST