Gå till huvudinnehållet

Landets styrelser utmanas av ökade räntekostnader och skjuter på underhåll

Sveriges Bostadsrättsrapport

I en tid av lågkonjunktur, ökad kriminalitet och andra omvärldsfaktorer som oroar har landets bostadsrättsstyrelser stått inför tuffa och krävande utmaningar.

Under det senaste året har många styrelser tvingats att väga mellan investeringar och besparingar, om och hur mycket avgiften bör höjas och hur föreningen bäst bör tänka framåt. Närmare hälften av landets styrelsemedlemmar uppger att de behövt höja avgiften utifrån det ekonomiska läget och 21 respektive 20 procent har tvingats att skjuta på föreningens underhåll och renoveringar. Sett till hur landets styrelsemedlemmar trivs i sin roll uppger 45 procent att de trivs bra samtidigt som var femte svarar att det är för tidskrävande. Dessutom tycker 16 procent att det klagas för mycket på styrelsen.

Vad tror du är bostadsrättsföreningarnas största utmaningar i framtiden?

Styrelsen

44 %   Ökade räntekostnader

41 %   Locka medlemmar till styrelsen

33 %   Inflationen

22 %   Elkrisen

21 %   Anpassa regler och förordningar gällande miljökrav

17 %   Anpassa sig till nya lagar och förordningar

14 %   Digitaliseringen

Boende

53 %   Ökade räntekostnader

34 %   Locka medlemmar till styrelsen

38 %   Inflationen

23 %   Elkrisen

15 %   Anpassa regler och förordningar gällande miljökrav

9 %   Anpassa sig till nya lagar och förordningar

8 %   Digitaliseringen

Hur trivs du i din roll som styrelsemedlem?

Jag trivs bra i min roll 45 %

Jag är tillräckligt kunnig i min roll 32 %

Jag tycker det är för mycket jobb/tidskrävande 19 %

Jag tycker att det klagas för mycket på styrelsen 16 %

Jag tycker inte att jag kan tillräckligt mycket i min roll 14 %

Jag trivs inte i min roll 8 %

Vet ej 6 %

SBC - David Gutierrez - Marknad- och försäljningschef

Många bostadsrättsägare har under de senaste åren fått ett större intresse för styrelsens arbete som en direkt följd av förändringar i ekonomin och samhället. Styrelsen behöver därmed se över hur de kan arbeta mer transparent för att låta föreningens medlemmar ta del av arbetet. Även om både styrelsen och medlemmarna ser räntekostnader som den största utmaningen finns det vissa skillnader i hur stora de ser att utmaningarna är. Genom att arbeta närmare medlemmarna kan de få en större inblick i vilka utmaningar föreningen står inför.

David Gutierrez, Marknad- och försäljningschef på SBC

Hur har det rådande ekonomiska läget påverkat styrelsens arbete?

Graf: Höjd avgift 47%, Skjutit på underhåll 21%, Skjutit på renovering 20%, Jobbat mer 17%, Svårt med kommunikation till medlemmar 15%, Mer extern hjälp 10%, Fler klagomål från medlemmar 10%
Illustration. Sol över bostadsrättsförening.

45 % av styrelsemedlemmarna trivs i sin roll och 32 % känner sig tillräckligt kunniga.

De senaste åren har solceller varit den mest efterfrågade investeringen från landets bostadsrättsägare. Det är självklart väldigt kul att se att det är i linje med hur styrelsen planerar att investera framöver. Trots en orolig världsekonomi ser vi att investeringar fortfarande är nödvändiga och går att planera under en längre tidshorisont. Solceller är ett bra exempel på en investering som både bidrar till energieffektivitet och hållbarhetsarbetet samt på lång sikt sänker kostnader.

David Gutierrez, Marknad- och försäljningschef på SBC

Illustration. Solceller.

Var femte bostadsrättsförening kommer att investera i solceller under de kommande 5 åren.

Vill din förening förvaltas av oss på SBC?

Vilka av följande investeringar kommer ni att göra inom en femårsperiod?

Ikon. Solceller.

20 %

Solpaneler

Ikon. Laddstationer.

19 %

Laddstationer till elbilen

Ikon. Kameraövervakning.

16 %

Övervaknings-kameror

Ikon. Källsortering.

14 %

Källsortering

Ikon. Odlingsmöjligheter.

13 %

Odlingsmöjligheter

Vilka av följande investeringar kommer ni att göra inom en femårsperiod?

Ikon. Solceller.

20 %

Solpaneler

Ikon. Laddstationer.

19 %

Laddstationer till elbilen

Ikon. Kameraövervakning.

16 %

Övervaknings-kameror

Ikon. Källsortering.

14 %

Källsortering

Ikon. Odlingsmöjligheter.

13 %

Odlingsmöjligheter

Var tredje styrelsemedlem önskar mer kompetens inom energifrågor.

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024

Välj kapitel i Bostadsrättsrapporten