Gå till huvudinnehållet

Oron växer bland landets bostadsrättsägare

Sveriges Bostadsrättsrapport

Det gångna året har präglats av en orolig ekonomi till följd av hög inflation och fortsatta räntehöjningar. Det visar sig också bland landets bostadsrättsägare där oron för föreningens ekonomi nu stiger för tredje året i rad.

I årets rapport uppger hela 27 procent att de oroar sig över föreningens ekonomi. En ökning med en procentenhet jämfört med i fjol och hela elva procentenheter jämfört med 2022. På frågan om vad som oroar mest hamnar räntehöjningar i topp. Mer än varannan, 54 procent, uppger även att de oroar sig för höjda avgifter. Årets rapport visar samtidigt att närmare åtta av tio, 79 procent, fått sin avgift höjd under 2023. En höjning som överraskat många. Närmare var femte, 18 procent, svarar nämligen att de inte räknat med att avgiften skulle höjas överhuvudtaget och 21 procent uppger att de räknat med en höjning men inte med så pass mycket.

Det har varit ett tufft år för landets bostadsrättsägare. Stigande räntor, fortsatt hög inflation och dyrare omkostnader överlag har pressat hushållens ekonomi rejält. I kombination med fallande bostadspriser och högre avgifter är det naturligt att oron stiger hos många.

Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling på SBC

Bland dem som oroar sig över sin bostadsrättsförenings ekonomi toppar följande orsaker:

Räntehöjningar 60 %

Avgiftshöjningar 54 %

Oförutsedda kostnader 39 %

Elpriserna 34 %

Att styrelsen saknar tillräcklig kompetens 32 %

Att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar 30 %

Onödigt dyra avtal 29 %

Att styrelsen felprioriterar 27 %

Oron fortsätter att växa bland landets bostadsrättsägare. Då Riksbanken flaggat för att vi närmar oss toppen på räntekurvan har svarsalternativet räntehöjningar dalat något sedan 2023 och istället klättrar avgiftshöjningar på listan över orosmoment. Att elkrisen avtagit något är också tydligt då oron för höga elräkningar tappat hela 15 procentenheter jämfört med 2023.

Visste du att din brf får ränta på kapitalet när ni förvaltas av SBC? 

I vilken utsträckning anser du dig ha koll på din bostadsrättsförenings ekonomi?

Graf: Mycket hög 11 procent, Hög 33 procent, Mindre 33 procent, Liten 14 procent, Ingen koll alls 7 procent, Vet ej 2 procent

Anser du att din styrelse är tillräckligt kunnig inom ekonomi?

Graf: Ja 53 procent, Nej 15 procent, Vet ej 32 procent

Tycker du att din styrelse jobbar aktivt för att förbättra föreningens ekonomi?

Graf: Ja 58 procent, Nej 15 procent, Vet ej 27 procent

Vill din förening förvaltas av oss på SBC?

En orolig ekonomi ställer högre krav på styrelsens arbete. I årets undersökning uppger majoriteten av Sveriges bostadsrättsägare att de anser att styrelsen besitter tillräckligt med kunskap inom ekonomi. Däremot minskar antalet respondenter som anser att styrelsen jobbar aktivt med att förbättra föreningens ekonomi med sex procentenheter jämfört med 2023.

58 % anser att styrelsen jobbar aktivt för att förbättra föreningens ekonomi.

Har er förening höjt avgiften under 2023?

35 %   Ja, med 1-5 procent

26 %   Ja, med 6-10 procent

9 %   Ja med 11-15 procent

4 %   Ja, med 16-20 procent

3 %   Ja med mer än 21-30 procent

2 %   Ja med mer än 30 procent

7 %   Nej, men den kommer att höjas under 2024

9 %   Nej, den har inte höjts och vi planerar inte heller för det

5 %   Vet ej

Högre avgifter kommer att prägla 2024 för landets bostadsrättsägare. Under 2023 har närmare åtta av tio, 79 procent, fått se sina avgifter höjas. Av dessa uppger 26 procent att avgiften höjts med 6-10 procent. För ytterligare sju procent förväntas höjningar att komma under 2024. Anmärkningsvärt är också att fyra av tio uppger att de inte anser att avgiften är korrekt prissatt idag.

Har din förening höga avgifter? Här har vi samlat fem tips vid ökade ränte- och driftskostnader.

För många av landets föreningar är en avgiftshöjning ett absolut måste för att klara av ökade underhållskostnader. Något som dock visas tydligt i rapporten är att styrelsen i flera fall kan bli bättre på att kommunicera dessa höjningar. Att vara tydlig med ekonomin är ett sätt att minimera irritation och missnöje i föreningen. Vi rekommenderar exempelvis alltid att berätta om underhållsplanen i förvaltningsberättelsen och hålla den uppdaterad så att föreningens medlemmar får en bra bild över ekonomin.

Markus Pålsson, Chef Verksamhetsinnovation och utveckling på SBC

Hade du räknat med att avgiften skulle höjas?

Graf: Ja 57 procent, Ja men inte med så pass mycket 21 prcent, Nej 18 procent, Vet ej 5 procent

Tycker du att din avgift är korrekt prissatt idag?

Graf: Ja 52 procent, Nej den är för hög 36 procent, Nej den är för låg 4 procent, Vet ej 9 procent

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024

Välj kapitel i Bostadsrättsrapporten