Gå till huvudinnehållet

Få har kunskap om underhållsplanen men många vill utöka fastighetsskötseln

Sveriges Bostadsrättsrapport

En av föreningens viktigaste uppgifter är att hålla fastigheten i gott skick och i det arbetet utgör underhållsplanen en betydande och viktig del.

I årets rapport uppger närmare var tredje bostadsrättsägare, 29 procent, att de helt saknar kunskap om underhållsplanen. Samtidigt anser två av fem, 41 procent, att skötseln av fastigheten kan bli bättre medan 52 procent tycker att föreningen sköter det bra. På bostadsrättsägarnas önskelista detta år toppar energibesparande åtgärder och ett ökat engagemang bland de boende.

Det önskar bostadsrättsägare av sin förening

Energisparande investeringar 36 %

Ökat engagemang bland de boende i bostadsrättsföreningen 32 %

Hållbara investeringar 27 %

Ökad satsning på gemensamma utrymmen 24 %

Ökad satsning på tryggheten genom exempelvis kameror 19 %

SBC - Tommy Pettersson - Chef Projektledning

Under 2023 lättade elkrisen markant, men att arbeta med energifrågor är fortfarande av vikt för landets bostadsrättsägare. Att mer än hälften anser att föreningen inte gör ett tillräckligt stort arbete, eller att förbättringspotential finns, för att sänka energikostnaderna visar tydligt på detta. Det finns mycket föreningen kan göra för att effektivisera energiförbrukningen. Exempelvis genomföra en övergripande energikartläggning av fastigheten och investera i solceller och smart belysning. Något som på sikt även kan sänka kostnaderna för bostadsrättsägarna.

Tommy Pettersson, Chef Projektledning på SBC

Tjänster som bostadsrättsägare vill ha tillgång till direkt genom föreningen

Illustration. Läsande person.

 

37 % Elektriker

35 % Snickare

28 % Elavtal

27 % Målare

22 % Försäkring

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024

Välj kapitel i Bostadsrättsrapporten