Gå till huvudinnehållet

Få föreningar arbetar med frågor som rör säkerheten

Sveriges Bostadsrättsrapport

Trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att trivas i sin bostad. Det är också en fråga som fått större utrymme i takt med att kriminaliteten brett ut sig i Sverige under det gångna året. För landets bostadsrättsföreningar är det därför viktigare än någonsin att lyfta denna fråga och arbeta proaktivt för att skapa såväl trygghet som trivsel för medlemmarna.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2024 uppger dock en av tio att föreningen inte arbetar med säkerheten överhuvudtaget och tre av tio att det endast sker i liten eller mindre utsträckning. Rapporten visar samtidigt att de vanligaste orsakerna till att landets bostadsrättsägare känner otrygghet är obehöriga i trapphuset och ett otryggt närområde.

5 % känner sig aldrig eller sällan trygga i sin bostad.

Vad av följande oroar dig i och omkring fastigheten?

Att obehöriga ska komma in i trapphuset 35 %

Inbrott i lägenheten 33 %

Inbrott i cykelförråd 28 %

Att någon ska folkbokföra sig olovligt på min adress 21 %

Skjutningar 20 %

Sprängningar 20 %

Otrevliga grannar 20 %

Det är extremt viktigt att känna sig trygg i och omkring sin bostad för att trivas. I dagsläget är det en tredjedel som inte känner sig helt säkra i sitt hem, en siffra som har stor förbättringspotential. En bostadsrättsförening kan göra mycket för att öka säkerheten och det behöver inte vara särskilt kostsamt eller avancerat. Organiserad grannsamverkan, systematisk översyn av fastigheten och utemiljön, en diskussion om kamerabevakning och katastrofplan är exempel som föreningen bör sätta sig in i.

Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC

Arbetar din bostadsrättsförening med frågor rörande de boendes säkerhet?

Graf: Ja mycket hög 9 procent, Ja hög 23 procent, Ja mindre 22 procent, Ja liten 8 procent, Nej 10 procent, Vet ej 28 procent

Trygghet är något som bostadsrättsägare värdesätter högt och det är viktigt att styrelsen arbetar för att upprätthålla den. Mer än tre av fem bostadsrättsägare, 62 procent, uppger att deras bostadsrättsförening arbetar med frågor rörande säkerheten. Rapporten visar också att 28 procent av landets bostadsrättsägare inte vet om deras förening jobbar med dessa frågor.

Illustration. Människor och hur i en Bostadsrättsförening.

Föregående år var hjärtstartare i fastigheten den mest efterfrågade säkerhetsåtgärden av bostadsrättsägare, något som minskat med sex procentenheter 2024. Kamerabevakning toppar istället årets lista och nu önskar fler personer brandsläckare i anslutning till fastigheten jämfört med 2023.

Följande säkerhetsåtgärder önskar bostadsrättsägare i anslutning till sitt boende

25 %   Kamerabevakning

21 %   Brandsläckare i fastigheten

20 %   Belysning med sensorer

19 %   Digitala lås

19 %   Hjärtstartare i fastigheten

17 %   Organiserad grannsamverkan

13 %   Byte av portkod varje månad

10 %   Rondering av väktare

10 %   Staket/grind

4 %   Mindre växtlighet/fri syn

Vad kan få dig att känna dig otrygg i din bostad?

  1. Obehöriga i trapphuset - 34 %
  2. Otryggt närområde - 30 %
  3. Otrevliga grannar - 28 %
  4. Att läsa om den ökade brottsligheten - 25 %
  5. Högljudda grannar - 22 %

Att grannarna skapar en känsla av otrygghet är ett problem för många. Det går inte att påverka vem du har som granne och det är därför viktigt att ha en tydlig dialog med styrelsen om grannarna skapar en känsla av oro, eller om de är för högljudda. Styrelsen har ett ansvar att utreda grannar som stör och sker ingen förbättring kan de kräva uppsägning av lägenheten.

Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC

Anser du att din förening arbetar tillräckligt med trygghet och säkerhet för de boende?

Graf: Ja 55 procent, Nej 15 procent, Vet ej 30 procent

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024

Välj kapitel i Bostadsrättsrapporten