Gå till huvudinnehållet

Fler har koll på stadgar, men färre litar på styrelsens juridiska kompetens

Sveriges Bostadsrättsrapport

Sveriges bostadsrättsägare har förbättrat sina juridiska kunskaper under året som gått. Bostadsrättsrapporten 2024 visar nämligen att antalet respondenter som anser sig ha bra koll på rådande stadgar och regler stigit med hela nio procentenheter sedan 2023. Däremot är det färre som litar på styrelsens juridiska kompetens.

Elva procent uppger att de någon gång brutit mot föreningens ordningsregler. Listan över de vanligaste regelbrotten är att spela musik och störa efter otillåten tid samt att felsortera sopor och använda tvättstugan efter utsatt tid. Årets rapport visar även att antalet bostadsrättsägare som anser att föreningen besitter tillräckligt med juridisk kompetens minskat från 37 till 35 procent mellan 2023 och 2024. Läs mer om vad som räknas som störningar och vad styrelsen har för ansvar.

Att som bostadsrättshavare ha grundläggande koll på de lagar och regler som finns är viktigt på många plan. Än viktigare är det att styrelsemedlemmarna har rätt kunskap, något som få instämmer i enligt rapporten. Ett råd till landets styrelser är därför att prioritera och sätta av tid för att lära sig och inte minst hålla sig uppdaterad inom juridiken.

Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC

Vilka av följande stadgar eller ordningsregler har du brutit emot?

Spelat musik eller på annat sätt stört efter tillåten tid 34 %

Låtit bli att källsortera soporna 30 %

Förvarat personliga saker i gemensamma utrymmen 27 %

Använt tvättstugan efter utsatt tid 23 %

Slängt grovsopor bland vanligt hushållsavfall 20 %

Anser du att din styrelse är tillräckligt kunnig inom juridik?

Graf: Ja 35 procent, Nej 23 procent, Vet ej 42 procent

Anser du att du har bra koll på de lagar och regler som finns för bostadsrättshavare?

Graf: Ja 72 procent, Nej 18 procent, Vet ej 10 procent

23 % anser att deras förening saknar tillräckligt med juridisk kunskap.

Illustration. Bostadsrättshus med grönområde.

Vilka regler som ska gälla vid andrahandsuthyrning är upp till varje enskild förening att fatta beslut om. Oavsett hur reglerna ser ut är det av stor vikt att dessa kommuniceras tydligt till föreningens medlemmar. Följs inte de regler som sätts upp riskeras inte bara grannsämjan utan även tryggheten hos de boende att gå förlorad.

Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC

Tycker du att man ska få hyra ut i andrahand?

Det är okej vid långtidsuthyrning (längre än sex månader) 28 %

Det är okej vid korttidsuthyrning (kortare än sex månader) 25 %

Det är alltid okej 26 %

Det är aldrig okej 5 %

Annat 5 %

Vet ej 11 %

Sveriges Bostadsrättsrapport 2024

Välj kapitel i Bostadsrättsrapporten