Fråga oss
Start / Våra tjänster / Projektledning / Tak, fasad, fönster och balkonger

Fönsterbyte och underhåll av fasad och balkonger

När det är dags för underhållsarbete av tak, fasad, fönster eller balkong är det ofta smart att fixa allt på samma gång, eftersom du och din bostadsrättsförening på så sätt kan spara etableringskostnader. Varför inte passa på att göra mer när byggställningen redan är uppe?

Tillsammans med våra erfarna projektledare kan vi se över när den tekniska livslängden faller ut och komma fram till vad som är mest lönsamt för er att åtgärda just nu – oavsett om ni ska renovera tak, fasad, fönster, balkong, eller allt på samma gång.

Tak

När vi ska göra en statusbedömning av ert tak gör vi undersökningen uppe på taket. Takarbeten kan vara både stora och små, i statusbedömning kommer man fram till om taket behöver hel takomläggning, omläggning av delar av taket eller bara målningsarbeten. Vi undersöker även taksäkerheten – har ert hus exempelvis ett väldigt brant plåttak med många skorstenar kan arbetet och kostnaden bli större. Har ert hus ett tak med pannor och takpapp ser vi till så att vi så att pannorna är hela och att takpappens tekniska livslängd är tillräcklig. I samband med omläggning ser man även över anslutningsplåtar och ofta landar vi i att även de behöver bytas ut. Har ert hus en skorsten i tegel ser man till att den kompletteringsfogas.

Fasad

Det finns en mängd olika typer av putsfasader i olika system och bruksuppbyggnader. En fasadrenovering kan vara mer eller mindre omfattande och kostsam beroende fasadens skick, vilken typ av fasad det gäller och vad din förenings behov är. En arbetad fasad med t.ex. stuckatur blir mer kostsam än en fasad med slät yta.

Ert hus kan ha behov av allt från en enkel renovering där bara en viss procent av fasaden behöver renoveras till att hela putsen behöver göras om. Om byggnaden har befintlig putsfasad som ska renoveras med byggställning på hela fasadytan finns det förenklat två alternativ:

–  att knacka ner den mest skadade putsen (bomputs), laga med lämplig fasadbruk och sedan färga hela fasaden eller

– att bila ner all puts till stommen och göra arbetet från grunden. Det är vanligt att fasadbruket byggs i tre olika skikt och slutligen färgas.

Om ni bor i en byggnad med putsfasad och vill tänka mer energieffektivt kan det vara värt att överväga fasadrenovering med isolering, något som är självklart på nyproduktion idag. När man gör en fasadrenovering med isolering behöver man dock tänka på fler saker, bland annat att alla anslutningar då behöver anpassas eftersom isoleringen bygger på en bit ut på befintlig fasadvägg.

Fönster

Vid renovering av fönster är ett bra underhållsintervall 8–10 år. Det lönar sig i längden att inte vänta längre än 10 år med att renovera fönster eftersom att det då skulle kräva ett mer omfattande arbete och därför kosta mer. Gamla fönster består ofta av rejält virke och går för det mesta att renovera, ett bra alternativ om man vill arbeta långsiktigt och resurssmart. Behöver era fönster en omfattande renovering tas fönsterbågarna med till verkstad och fönsterparaplyer sätts upp under tiden. Rengöringsgrad och skrapning av fönster avgörs av vilket skick era fönster är i. Är fasadställningar uppe kan det vara en bra idé att måla utsidan av fönstren på plats. Om ni istället väljer att byta hela fönstret kan det vara ett alternativ att välja underhållsfria fönster.

Balkonger

Det finns många olika varianter av balkonger beroende på typ av hus och byggår, alla ser olika ut och har olika behov av renovering. Vissa balkonger behöver bara åtgärda skikt och beläggningar, vilket ökar livslängden. Behöver man istället göra en hel nerbilning av balkong med betong gjuter man idag 1-skikts balkong med armerad betongplatta. Om era balkonger har stålbalkar undersöks de vid nerbilning samt blästras och rostskyddsmålas. Det är inte ovanligt att man på undersidan av balkongen kan se betong som har spruckit och armering som har kommit fram, då är det hög tid renovera eftersom ett rostangrepp har startat. Genom besiktning och karbonatiseringsprov fastställer man status och vilka åtgärder som behöver tas på era balkonger.

Anlita ett proffs

SBC projektledning hjälper gärna till när du och din förening ska fixa tak, fasad, fönster och balkonger. Tveka inte, kontakta oss!

Ladda ner vårt produktblad.