Fråga oss
Start / Våra tjänster / Projektledning / Projektledningens process

Projektledning för din BRF – Från start till mål

Fastigheten, bostadsrättsföreningens största tillgång, måste regelbundet vårdas och utvecklas – för trivsam boendemiljö och god och långsiktig ekonomi. Det är styrelsens ansvar. En uppgift som ofta kan vara tekniskt komplicerad, innebära höga juridiska krav och förutsätter en genomarbetad finansiering. Genom att ta hjälp av en expert blir ert projekt mycket tryggare för såväl styrelse som för boende. SBC har projektledare med spetskompetens inom fastighetens alla olika delar och med erfarenhet och kunskap att driva projekt från start till mål.

Många frågor betyder många svar

Det är inte när den första spiken slås i eller när det första spadtaget tas som ett projekt startar. Innan ni har kommit så långt är det en rad olika punkter som måste gås igenom och många frågor som ska få svar. Vad ska göras i projektet och vilka kostnader handlar det om? Behövs bygglov? Hur lång tid kommer det att ta? Vilken entreprenör ska få förtroendet? Hur kan projektet genomföras för att de boendes vardag ska påverkas så lite som möjligt? Det och många andra frågor som hör ett projekt till kan SBCs projektledare hjälpa er att få svar på.

För en styrelse kan arbetet med att förankra projektet i bostadsrättsföreningen vara ett tillräckligt ansvarsfullt och tidskrävande uppdrag. Låt därför en projektledare ta hand om allt det praktiska. Projektledaren säkerställer att kontraktet mellan byggherren (bostadsrättsföreningen) och entreprenören säkerställs mot tid, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. På byggmöten följer vi kontinuerligt upp och bevakar bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till styrelsen/ kunden. Vi ser till att objektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till kunden.

Genom att anlita SBC redan i ett tidigt skede får ni en partner som leder er från start till mål utan risk att köra fel på vägen.

Enklare och effektivare

Med SBCs projektledare får ni en samarbetspartner, ett avtal och ett pris för projektledningen. Enklare än så kan det inte bli och ni i styrelsen kan ägna er åt det löpande styrelsearbetet. Vill ni hellre ha hjälp med någon del av projektet går det naturligtvis också bra.

Flexibilitet, effektivitet, trygghet och lyhördhet är ord som beskriver tjänsterna SBC erbjuder inom projektledning. Våra projektledare har lång och bred erfarenhet av entreprenadarbeten och erbjuder även Kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och Bygglagen. Det betyder att projektledaren kan ta ett totalt projektledningsansvar – från kartläggning av nödvändiga insatser till slutbesiktning och garantiuppföljning. På nästa sida ser ni exempel på våra uppdrag inom projektledning.

Vi är experter inom projektledning

SBC är experter på projekt- och byggledning för både mindre och större projekt, upphandling av entreprenader, tekniska och ekonomiska utredningar, bygglovsärenden, teknisk konsultation samt energi- och radonutredningar.

Exempel på olika typer av uppdrag våra projektledare kan hjälpa din förening med:

  • stambyte och våtrumsrenoveringar
  • fasadrenovering och renovering alternativ byte av fönster
  • renovering och målning av fönster
  • renovering av tak eller byte av takbeklädnad
  • nya balkonger och balkongombyggnation
  • renovering av innergård och gårdsbjälklagsrenoveringar
  • vindsombyggnation och lokalomvandling
  • installationer såsom fläkt, undercentraler och värme
  • upprättande av underhållsplan

Som samarbetspartner till bostadsrättsföreningen är vår projektledare van att vara det stöd som föreningen behöver i stora som små projekt – med allt från totalåtagande med projektering, upphandling, kontraktsskrivning och byggledning under genomförande till besiktning.

Ladda ner våra produktblad

För att dela med oss av vår breda kompetens så har vi samlat lite matnyttig information i ett antal produktblad som du kan ladda ner.

Produktblad

Behöver ni en projektledare?

Ta hjälp av en kunnig projektledare från oss på SBC när ni i styrelsen planerar stora och komplexa projekt. Nedan kan du läsa mer om våra tjänster inom projektledning, begära en offert eller kontakta oss.