Gå till huvudinnehållet

Lyckas med föreningsstämman – från valberedning till giltiga beslut

SBC Akademi – digital utbildning

Få praktiska tips och råd inför föreningsstämman – allt från valberedningens viktiga roll och vilka beslut som ska tas till genomförande och efterarbete. 

Under utbildningen får du lära dig mer om:

  • Hur en aktiv valberedning ger en mer välfungerande styrelse
  • Val av ledamöter och arvode
  • Hur stämman genomförs korrekt
  • Hur beslut ska tas och när särskild majoritet krävs
  • Vem som har rösträtt
  • Protokoll och efterarbete

Just nu finns det inga inplanerade tillfällen.