Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Boka årets föreningsstämma med SBC

Boka årsstämman med SBC

Stämmolagen återinförs från den 1 mars 2022 och gör det möjligt för bostadsrättsföreningar att genomföra stämman digitalt. Vi på SBC rekommenderar att årets föreningsstämma i din brf genomförs som hybrid, digitalt eller genom postomröstning. Oavsett vilken variant din förening väljer, kan vi hjälpa till med genomförandet.

Vad innebär den tillfälliga stämmolagen för brf:er?

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor gör det möjligt att hålla helt digitala stämmor i bostadsrättsföreningar i kombination med poströstning. Som en variant kan ni även besluta att en stämma ska hållas enbart genom poströstning. Stämmolagen gäller från 1 mars 2022 och året ut.

Få hjälp med föreningens årsstämma

I år rekommenderar vi på SBC att årstämman i din bostadsrättsförening hålls digitalt, genom postomröstningsformulär eller som en hybrid. Låt oss ta hand om genomförandet från start till mål, vi har den expertis och de verktyg din förening behöver för en lyckad stämma. För er i styrelsen blir ansvaret primärt att förankra besluten och uppmana medlemmarna att delta och att rösta via poströstningsformulär.

Hybridstämma – så fungerar det

Stämman hålls digitalt men leds från en fysisk lokal så medlemmar som inte kan eller vill delta digitalt ges möjlighet att närvara fysiskt. Detta kan innebära att det endast är stämmoordföranden som är på plats fysiskt. Lokalen måste vara belägen på orten där styrelsen har sitt säte enligt föreningens stadgar.

Vi kan hjälpa er att genomföra hybridstämman, vi har den expertis och alla de verktyg ni behöver. Finns ett SBC-kontor på orten kan stämman kallas till våra lokaler i mån av plats. Det här ingår vid beställning av hybridstämma:

 • Genomförande av stämman från lokal samt i ett digitalt mötesrum
 • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
 • Efterarbete med protokoll
 • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Få kostnadsfri offert på stämman

Digital stämma med poströstning

 Att genomföra årstämman i ett digitalt mötesrum kompletterat med poströstning motsvarar en fysisk stämma. När stämman hålls digitalt kan styrelsen besluta om att även den som inte är medlem kan delta på stämman, ett mycket bra sätt att skapa engagemang och gemenskap bland grannarna.

Vi på SBC hjälper gärna till med genomförandet av en digital stämma med poströstning. Det här ingår:

 • Nominerings- och poströstningsförfarande samt kallelse
 • Genomförande av stämman i ett digitalt mötesrum
 • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
 • Efterarbete med protokoll
 • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Få kostnadsfri offert på stämman

Poströstningsstämma

Årsstämma endast via poströstning är ett smidigt alternativ och ett bra sätt för alla att utöva sina medlemsrättigheter, även för de medlemmar som har svårt att delta digitalt. Det här ingår när du beställer en poströstningsstämma via oss:

 • Ordförande från SBC som ansvarar för att årsstämman genomförs enligt befintlig lag
 • Nominerings- och poströstningsförfarandet samt kallelse
 • Efterarbete med protokoll

Få kostnadsfri offert på stämman

Övriga stämmor och tjänster

Vi kan även erbjuda andra tjänster, som fysisk stämma, utomhusstämma och per capsulam-stämma.

Vill ni fördjupa er i föreningens ekonomi inför stämman? Ta hjälp av en BRF-ekonom för en ekonomisk föredragning för medlemmarna.

Kontakta oss nedan för kostnadsfri offert och rådgivning.