Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Boka årets föreningsstämma med SBC

Boka årsstämman med SBC

Låt oss ta hand om genomförandet av er årsstämma från start till mål. Vi på SBC har den expertis och de verktyg din förening behöver för en lyckad stämma. För er i styrelsen blir ansvaret primärt att förankra besluten och uppmana medlemmarna att delta.

Hybridstämma

Stämman hålls digitalt men leds från en fysisk lokal så medlemmar som inte kan eller vill delta digitalt ges möjlighet att närvara fysiskt. Detta kan innebära att det endast är stämmoordföranden som är på plats fysiskt. Lokalen måste vara belägen på orten där styrelsen har sitt säte enligt föreningens stadgar.

Vi kan hjälpa er att genomföra hybridstämman, vi har den expertis och alla de verktyg ni behöver. Finns ett SBC-kontor på orten kan stämman kallas till våra lokaler i mån av plats. Det här ingår vid beställning av hybridstämma:

  • Förberedelse (genomgång av kallelse, motioner och årsredovisning)

  • Genomförande av stämman från lokal samt i ett digitalt mötesrum

  • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna

  • Efterarbete med protokoll

  • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Få kostnadsfri offert på hybridstämma

Fysisk stämma

Stämman hålls från en fysisk lokal från den ort där styrelsen har sitt säte enligt föreningens stadgar.

Vi kan hjälpa er att genomföra stämman, vi har den expertis ni behöver. Finns ett SBC-kontor på orten kan stämman kallas till våra lokaler i mån av plats. Det här ingår vid beställning av fysik stämma:

  • Förberedelse (genomgång av kallelse, motioner och årsredovisning)

  • Genomförande av stämman från lokal

  • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna

  • Efterarbete med protokoll

Få kostnadsfri offert på stämma

Föreningsstämma per capsulam (skrivbordsstämma)

En förutsättning för att hålla en stämma per capsulam är att alla medlemmar i föreningen är eniga om det. Ett stämmoprotokoll upprättas och skickas runt till medlemmarna för påskrift. En per capsulam stämma hålls därför lämpligast i mycket små föreningar.

Få kostnadsfri offert på skrivbordsstämma