Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Boka årets föreningsstämma med SBC

Boka årets föreningsstämma

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, har upphört att gälla vid årsskiftet 2021/2022 och kommer inte att förlängas. Syftet med den tillfälliga stämmolagen har varit att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som begränsar risken för spridning av covid-19.

Lagen har möjliggjort för bostadsrättsföreningen att genomföra sin stämma helt utan fysiskt deltagande, antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna deltagit vid stämman enbart genom poströstning. Från och med årsskiftet måste föreningsstämma således genomföras enligt ordinarie regler.

Hybridstämma i lokal med möjlighet till närvaro genom elektronisk uppkoppling

I år rekommenderar vi på SBC att årsstämman hålles som en hybridstämma, så att föreningens medlemmar kan delta utan att oroa sig för rådande pandemi. Årsstämman kan hållas digitalt om den leds från en fysisk lokal för att medlemmar som inte kan eller vill delta digitalt ska ges möjlighet att närvara fysiskt. Detta kan innebära att det endast är stämmoordföranden som sitter fysiskt i lokalen. Lokalen måste vara belägen på orten där styrelsen har sitt säte enligt föreningens stadgar. Låt oss ta hand om genomförandet av hybridstämman, vi har expertis och de verktyg ni behöver för en lyckad stämma. Ligger ett SBC-kontor på orten kan stämman kallas till SBC:s lokaler i mån av plats.

Vi hjälper er med föreningens årsstämma

Boka enkelt årsstämman med SBC i offertformuläret längst ner på sidan, och lämna över alla nödvändiga förberedelser till oss. Vi ser till att ni har de digitala verktyg som behövs och tar hand om dokumentering och efterarbetet. Styrelsens primära ansvar blir att förankra besluten och uppmana medlemmarna att delta digitalt

Det här ombesörjer vi:

  • Genomförande av stämman från lokal samt i ett digitalt mötesrum
  • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna
  • Efterarbete med protokoll
  • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Vi kan även erbjuda andra tjänster som fysisk stämma, utomhusstämma, per capsulam-stämma.

Vill ni fördjupa er i föreningens ekonomi inför stämman? Ta hjälp av en BRF-ekonom för en ekonomisk föredragning för medlemmarna.

Kontakta oss i formuläret nedan för kostnadsfri offert och rådgivning.