Fråga oss
Regeringen har återinfört den tillfälliga stämmolagen
Start / Aktuellt / SBC hjälper er hantera stämmorna på bästa sätt!

Regeringen har återinfört den tillfälliga stämmolagen

Den 1 mars återinförs den tillfälliga lag som gör det möjligt för bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor på ett sätt som begränsar risken för smittspridning. Vi på SBC rekommenderar att ni i styrelsen antingen anordnar en hybridstämma eller utnyttjar den tillfälliga lagen och genomför årsstämman digitalt eller som en ren poströstningsstämma.


Lagen, som gäller från 1 mars 2022 och året ut, gör det möjligt att hålla helt digitala stämmor i bostadsrättsföreningar i kombination med poströstning. Som en variant kan ni även besluta att en stämma ska hållas enbart genom poströstning.

Oberoende av vad som står i stadgarna, kan ni i styrelsen besluta om om medlemmar har rätt att anlita ett ombud att föra deras talan samt om ett ombud kan företräda flera medlemmar. Bostadsrättsföreningens medlemmar ska även kunna utöva sin rösträtt per post.

Vill din brf ha hjälp med årets stämma?

Vi på SBC hjälper gärna till! Lämna över alla nödvändiga förberedelser och genomförandet till oss, så ser vi till att ni har de digitala verktyg som behövs och tar hand om dokumentering och efterarbete.

Få en kostnadsfri offert på stämman