Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Allt du behöver veta om stadgar / Ändra stadgar med hjälp av jurist

Anpassa föreningens stadgar efter den nya bostadsrättslagen

Nya regler i bostadsrättslagen gäller från den 1 januari 2023, med tydligare och utvidgade bestämmelser kring vilka ändringar i lägenheten som kräver styrelsens samtycke. Dessutom ges styrelsen möjlighet att förverka nyttjanderätten till bostadsrätten, i de fall en medlem gör väsentliga ändringar utan tillstånd. På SBC rekommenderar vi att din bostadsrättsförening anpassar stadgarna efter ändringarna i bostadsrättslagen.

3 anledningar att se över stadgarna

  1. Tryggt att ha uppdaterade stadgar enligt gällande lagar och praxis 

  2. Ger anpassade arbetsdokument för att styrelsen ska kunna ta korrekta beslut 

  3. Anpassa pantsättnings- och överlåtelseavgifterna, så din förening tar ut rätt avgift

Förmånligt erbjudande för din brf

Låt våra jurister se till att din förenings stadgar är anpassade efter gällande lagstiftning och praxis. Fram till 31 januari 2023 får du som förvaltad kund rabatt på SBCs stadgepaket där följande ingår:

  • Genomgång av nuvarande stadgar

  • Förslag på nya SBC-stadgar, anpassade efter din förening 

  • Dokumentering av huvudsakliga ändringar i stadgarna 

  • Redogörelse för beslutsformalia

  • Uppföljningsmöte, digitalt eller över telefon

  • 1 justering av stadgeutkast efter uppföljningsmötet

Kostnad: 12 900 kronor, exklusive moms, för föreningar förvaltade av SBC (ord pris 15 900 kr, exklusive moms)

Ta del av erbjudandet

Vad är SBC-stadgar?

SBC-stadgar är mönsterstadgar som följer gällande lagstiftning och praxis för bostadsrättsföreningar. De är tydliga och enkla att tolka, vilket minskar risken för onödiga konflikter. Våra jurister kan självklart anpassa SBC-stadgarna så de passar din förenings förutsättningar.

Villkor för erbjudande

Bokning av uppföljningsmöte samt beställning av justering av stadgeförslaget ska ske inom 2 månader efter uppdragsbekräftelsen. Ytterligare justeringar i stadgeförslaget, registrering av nya antagna stadgar hos Bolagsverket och ev. närvaro vid styrelsemöte eller föreningsstämma debiteras på löpande räkning enligt gällande juristtaxa. Erbjudandet gäller till och med 31 januari 2023.