Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Allt du behöver veta om stadgar

Allt du behöver veta om stadgar

Vad är egentligen stadgar i en bostadsrättsförening? Och hur utformar och ändrar man dem? Här hittar du svar på dina frågor – och hjälp om din förening behöver det.

Vad är stadgar?

Stadgarna är grundläggande bestämmelser i en bostadsrättsförening. De gäller för alla medlemmar. I stadgarna står det bland annat vad som krävs för att bli medlem, vilka avgifter som föreningen tar ut av sina medlemmar och hur styrelsen ska vara sammansatt.

Det finns olika anledningar till att stadgarna kan behöva ändras. En anledning kan vara en lagändring eller ny praxis. Så kom ihåg att kolla om stadgarna behöver uppdateras när lagar och regler ändras.

Behöver ni hjälp med stadgarna? 

Kontakta en jurist

Vad ska stadgarna innehålla?

Stadgarna kompletterar och preciserar det som står i bostadsrättslagen. Vissa delar måste finnas med, bland annat

  • vad som krävs för medlemskap
  • hur årsavgiften beräknas 
  • bestämmelser om de avgifter som får tas ut från medlemmarna, till exempel vid andrahandsuthyrning
  • kallelsetider till stämma.

Läs mer om vad stadgarna ska innehålla hos Bolagsverket

Stadgarna fungerar som en guide för vad som gäller i föreningen, så tydliga stadgar underlättar både för styrelsen och medlemmarna.

Hur ändrar man stadgarna?

Om ni behöver ändra stadgarna, fattar ni beslut om det på en föreningsstämma.

Om det krävs en eller två stämmor för att ändra i stadgarna beror på om alla röstberättigade medlemmar deltar:

  • Det räcker med en stämma om alla som är röstberättigade i föreningen röstar för de nya stadgarna.
  • Ni behöver rösta på två på varandra följande föreningsstämmor om inte alla röstberättigade medlemmar är överens eller deltar på den första stämman.

Stadgarna börjar gälla när de har registrerats hos Bolagsverket.

Vi hjälper er

Behöver ni hjälp med föreningens stadgar? Våra jurister hjälper er att utforma stadgarna och sköter formalia när ni beslutat att stadgarna ska ändras. Vi på SBC är stolta över att kunna erbjuda marknadens största samlade juristexpertis i bostadsrättsfrågor. Ta kontakt med oss så hjälper någon av våra jurister dig vidare.

Anpassa stadgarna efter den nya bostadsrättslagen

Nya regler i bostadsrättslagen gäller från den 1 januari 2023. På SBC rekommenderar vi att ...