Bra att veta om bostadsrätt

Vi får många frågor både från bostadsrättshavare och styrelsemedlemmar vad som egentligen gäller i vissa frågor. Här har vi försökt svara på en del av de vanligaste frågorna. Du kan sortera din sökning bland flera olika kategorier.

Bra att veta

Kallt i lägenheten Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?

Ekonomi

Vad innebär de nya K-regelverken för en bostadsrättsförening? - samlade frågor och svar Hur fungerar Fonden för yttre underhåll i bostadsrättsförening? Kapitaltillskott. Vad innebär det?

Yttre fond

Hur fungerar Fonden för yttre underhåll i bostadsrättsförening?

Styrelsearbete

Kallt i lägenheten Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen? Vad händer efter en avslutad förhandling gällande hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad är hyressättningsavgift? Hur går hyresförhandlingen till för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad gäller för hyreshöjning efter stambyte och andra standardhöjande åtgärder för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vem har rätt att närvara på styrelsemöten förutom styrelseledamöterna? Har föreningen rätt att gå in i garaget vid misstanke om annan användning? Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem? Kan föreningen neka en bostadsrättshavare medlemskap på grund av gamla skulder? Kan flera personer, till exempel alla i familjen, äga sitt boende ihop? Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen? Måste styrelsen skriva protokoll? Vilka skäl godtas vid andrahandsupplåtelse? Har föreningen rätt att ta ut en avgift när jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand? Har bostadsrättsinnehavare rätt att ta del av stämmoprotokoll? Har revisor och suppleant rätt att delta i styrelsemöten?

Andrahandsuthyrning

Vilka regler gäller mellan bostadsinnehavare och andrahandshyresgäst? Är det fråga om andrahandsupplåtelse när endast en av två andelsägare av en bostadsrätt bor i lägenheten? Kan jag ansöka om att få hyra ut min lägenhet i andra hand för att testa samboende? Hur mycket får man ta betalt när man hyr ut i andra hand? Vilka skäl godtas vid andrahandsupplåtelse? Har föreningen rätt att ta ut en avgift när jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand? Vad händer om styrelsen nekar att ge tillstånd till andrahandsupplåtelse? Har jag rätt att hyra ut min lägenhet till min närmaste familj utan styrelsens tillstånd? Kan jag som bostadsrättshavare hyra ut min lägenhet som jag vill?

Föreningsstämma

Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem? Vad finns det för regler om valberedningen i en bostadsrättsförening? Hur väljs styrelseledamöterna på stämman?

Valberedning

Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem? Vad finns det för regler om valberedningen i en bostadsrättsförening? Hur väljs styrelseledamöterna på stämman?

Medlemmar/medlemskap

Kallt i lägenheten Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen? Kan jag ansöka om att få hyra ut min lägenhet i andra hand för att testa samboende? Får en bostadsrätt stå oanvänd under en längre tid? Kan föreningen neka en bostadsrättshavare medlemskap på grund av gamla skulder? Blir båda bostadsrättshavare när man flyttar ihop? Kan flera personer, till exempel alla i familjen, äga sitt boende ihop? Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen? Kan jag som bostadsrättshavare hyra ut min lägenhet som jag vill?

Parkering och garage

Vad händer efter en avslutad förhandling gällande hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad är hyressättningsavgift? Hur går hyresförhandlingen till för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad gäller för hyreshöjning efter stambyte och andra standardhöjande åtgärder för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Har föreningen rätt att gå in i garaget vid misstanke om annan användning? Har föreningen rätt att säga upp garagekontrakt om det råder misstankar om att garage används på ett felaktigt sätt?

Hyreslägenheter och kontrakt

Vad händer efter en avslutad förhandling gällande hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad är hyressättningsavgift? Hur går hyresförhandlingen till för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad gäller för hyreshöjning efter stambyte och andra standardhöjande åtgärder för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Har föreningen rätt att gå in i garaget vid misstanke om annan användning? Har föreningen rätt att säga upp garagekontrakt om det råder misstankar om att garage används på ett felaktigt sätt?

Gåvor m.m

Kan en bostadsrättsförening bjuda sina anställda på julbord? Får en julklapp från bostadsrättsföreningen vara ett presentkort? Kan en bostadsrättsförening ge bort en julklapp?

Brandskydd

Vad är en beredskapsplan? Vad innebär ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)? Vilket ansvar har styrelsen för brandskyddet?

Revisor/Revision

Vad granskas i Räkenskapsrevisonen? Vad granskas i Förvaltningsrevisionen? Vad granskar revisorn? Vad är en lekmannarevisor ? Vem kan vara revisor? Vad är syftet med revision i bostadsrättsföreningen?

Plan och Bygglagen

Vad är slutbesked? Vad är slutsamråd? Vad händer om man startar bygga utan startbesked? Vad är startbesked och när får man det? Vad är tekniskt samråd? Behövs alltid bygganmälan? Hur lång tid tar det att få bygglov? När behövs bygglov? Vad är PBL?

Kontrollansvarig vid byggnation

Hur kan Projektledaren samtidigt vara Kontrollansvarig? Vad kan vara en kontrollpunkt i en kontrollplan? Vad skiljer projektledaren från kontrollansvarige? Vem ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen följs? Vad gör en kontrollansvarig? Vem avgör om en kontrollansvarig behövs? Behöver vi en kontrollansvarig när vi bygger om? Vad är en kontrollansvarig?

Fastighet

Kallt i lägenheten Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Vi ger dig koll på fällorna vid andrahands uthyrning av din bostadsrätt.

För alla former av andrahandsuthyrning av en bostadsrätt krävs styrelsens tillstånd, oavsett om det gäller en vecka eller ett år. Uthyrning utan tillstånd från styrelse eller hyresnämnd kan nämligen resultera i att bostadsrättshavaren blir av med sitt boende. Styrelsen kan efter anmaning välja att säga upp bostadsrätten och begära att bostadsrättshavaren flyttar ifrån lägenheten. Läs mer >>