Gå till huvudinnehållet

Vad betyder undersökningsplikt och vad innebär det?

Som köpare av en bostadsrättslägenhet har du undersökningsplikt enligt köplagen. Här reder vi ut vad undersökningsplikten innebär och vad som är bra att ha koll på när du ska köpa en lägenhet.

Det innebär undersökningsplikten

När du köper en bostadsrätt har du undersökningsplikt, i det avseendet är lägenheten som vilken annan vara som helst. Alla brister i lägenheten är dock inte upptäckbara före köpet och säljaren har i sin tur en upplysningsplikt. Det är viktigt att reklamera eventuella brister i tid på grund av en kort reklamations- och preskriptionsfrist enligt köplagen.

Ägarförhållande

En bostadsrätt representerar idag ett lika stort värde som ett eget hem, trots att det är en nyttjanderätt till en lägenhet som ägs av föreningen. När du köper din lägenhet blir du medlem i föreningen och du tar över det inre underhållsansvaret och ansvaret för ändringar som gjorts inne i lägenheten.

Fel i bostadsrätt

Det kan hända att säljaren har gjort renoveringsåtgärder som inte är helt fackmässiga, som till exempel påverkar ventilationen eller fuktspärren i badrummet. Dessa brister ansvarar du själv för i förhållande till föreningen. Däremot kan du, om något är fel i lägenheten som du inte borde ha upptäckt före köpet, hålla säljaren ansvarig och kräva till exempel prisavdrag eller avhjälpande. I mycket allvarliga fall kan du till och med häva köpet.

Reklamation bostadsrätt

Det är inte lätt att hinna göra en grundlig undersökning i samband med en stressig budgivning och korta visningstillfällen. Så snart du upptäcker en brist måste du reklamera bristen till säljaren. Agerar du för sent kan din rätt gå förlorad. Ett felbyggt badrum kan bli kostsamt att bygga om. Om du är medveten om en brist som du inte åtgärdar i lägenheten vilken leder till skador på fastigheten kan du bli ansvarig för det i förhållande till föreningen.

Här kan du få mer tips på vad du behöver tänka på inför ditt bostadsköp.