Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Störningar

Vad gäller vid störningar i bostadsrättföreningen?

Högljudda hemmafester, stökiga tvättstugor och arga lappar i trappuppgången. Vad räknas egentligen som störningar och vad är bostadsrättsföreningens ansvar när det kommer till meningsskiljaktigheter grannar emellan?

I en bostadsrättsförening bor det människor som kan ha helt olika vanor och det tillhör inte ovanligheten att grannar stör sig på varandra. Det kan röra sig om att en boende spelar för hög musik, röker på balkongen eller klampar för hårt i golvet. Men störningar kan också handla om trakasserier eller problem med enskild bostadsrättshavare. När man bor i flerfamiljshus får man många gånger acceptera att det förekommer ljud från grannarna, däremot finns det ofta ordningsregler som alla bör förhålla sig till. Om så inte sker kan situationen komma att behöva hanteras av styrelsen.

Styrelsens skyldighet vid störningar

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en skyldighet att motverka störningar. Är det meningsskiljaktigheter mellan grannar så är det viktigt att i ett tidigt skede försöka medla mellan parterna. Om en boende skulle fortsätta att störa grannarna efter skriftliga anmärkningar kan föreningen säga upp bostadsrätten till förverkande. Det innebär att bostadsrättshavaren blir tvungen att flytta från boendet och bostadsrätten tvångsförsäljs.

Finns det generella regler vid störningar?

Bor man i ett flerfamiljshus får man acceptera att det kommer ljud från grannar, det vill säga ”levnadsljud”. Detta inkluderande lekande barn, barn som ibland skriker på nätterna, dammsugning, tv-ljud, musik med mera. Men man får inte utsätta sina grannar för ljud som kan vara skadligt för hälsan eller försämrar bostadsmiljön. Bedömningen av huruvida en störning föreligger kan dock vara svår och det går inte att ta hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person sover lätt och blir störd av fotsteg från grannen ovanför kan alltså inte räknas som en störning, även om personen i fråga faktiskt blir störd. Det finns alltså inga generella regler. Däremot har de flesta bostadsrättsföreningar ordningsregler som är viktiga för varje boende att förhålla sig till. 

Hur hanterar man störningar?

I första hand bör de berörda grannarna tala med varandra på ett sätt som månar om grannsämjan. Hjälper inte detta så är det läge att kontakta styrelsen. De har nämligen en skyldighet att vidta åtgärder för att få störningar att upphöra. Till en början så är det en bra idé att försöka medla mellan grannar samt utfärda informella tillsägelser och varningar. Om styrelsen bedömer att störningarna är allvarliga är det därefter viktigt att skicka en rättelseanmälning till den störande grannen. Detta görs via ett rekommenderat brev. Vidare ska Socialnämnden underrättas om det är fråga om en bostadslägenhet. För de fall där störningar ändå inte upphör kan nyttjanderätten förverkas och bostadsrätthavaren sägas upp på grund av förverkande. Detta innebär att bostadsrättshavaren inte längre har rätt att ha kvar sin bostadsrätt och att den kan komma att tvångsförsäljas. 

Är det fråga om särskilt allvarliga störningar så får uppsägning ske utan att tillsägelse sänds till den störande. Sådana störningar kan handla om allvarlig brottslighet som har samband med boendet, bostadsrättshavare som inte klarar av ett eget boende, kvalificerat missbruk eller liknande.

Ta hjälp av våra jurister

Även om det inte enbart handlar om allvarliga störningar så kan det vara svårt för en styrelse i förening att veta vad man ska göra när grannar inte kommer överens, eller när man får in klagomål. Det kan därför vara en bra idé att ta in hjälp utifrån. SBCs jurister har lång erfarenhet av att bistå bostadsrättsföreningar i frågor kring störningar.

Läs mer i vårt produktblad.