Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Störningar

Vad kan man göra vid störningar i bostadsrättförening?

Det är vanligt i bostadsrättshus liksom i övriga flerfamiljshus att boende upplever att de blir störda. Exempel på störningar kan vara: sena fester, allmänt oväsen, hög musik, trappspring, barnskrik, tvättmaskiner som används mitt i natten eller andra ljudupplevelser. Men störningar kan också handla om trakasserier eller problem med enskild bostadsrättshavare.

Vad är acceptabelt?

När man bor i flerfamiljshus får man acceptera att det förekommer ljud från grannar, musik på acceptabel nivå under normala tider, enstaka bullriga fester och barn som stojar. Det finns inga exakta tidsgränser när man kan förvänta sig tystnad. Det är t. ex. ok med lite extra stoj på nyårsafton, vilket det inte är mitt i natten vid andra tider. Det är inte acceptabelt att få sin nattsömn störd av grannar var och varannan natt av olika anledningar. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar har ordningsregler som säger att man inte får bedriva störande verksamhet i lägenheten efter en viss tidpunkt, oftast kl. 22.00. Bestämmelsen tar i första hand sikte på hög musik och störande ljud från festande. Störningar som kan medföra att bostadsrätten förverkas är sådana som är skadliga för grannarnas hälsa eller som försämrar grannarnas bostadsmiljö på ett sådant sätt att störningarna inte skäligen bör tålas.

Hur agerar man?

Föreningens ansvar för störningar i nyttjanderätten regleras i bostadsrättslagen. I de fall störningar förekommer bör man i första hand tala med grannen och göra det på ett sådant sätt att man månar om grannsämjan. Om det inte hjälper kan man kontakta styrelsen. Om styrelsen bedömer att störningarna är allvarliga ska styrelsen skicka en rättelseanmaning till den störande grannen. En sådan tillsägelse skickas genom ett rekommenderat brev. Vidare ska Socialnämnden underrättas om det är fråga om en bostadslägenhet. För de fall där störningar ändå inte upphör kan nyttjanderätten förverkas och bostadsrätthavaren sägas upp på grund av förverkande. Är det fråga om särskilt allvarliga störningar så får uppsägning ske utan att tillsägelse sänds till den störande. Sådana störningar kan handla om allvarlig brottslighet som har samband med boendet, bostadsrättshavare som inte klarar av ett eget boende, kvalificerat missbruk eller liknande.

Ladda ner vårt produktblad.