Fråga oss
EU-direktivet om individuell mätning och debitering träder i kraft under 2021
Start / Aktuellt / EU-direktivet om individuell mätning och debitering träder i kraft under 2021

EU-direktivet om individuell mätning och debitering träder i kraft under 2021

EU-direktivet om individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten kommer att träda i laga kraft under 2021. Något som innebär att många av landets bostadsrättsföreningar bör se över hur de påverkas.


Arbetet med IMD är i dagsläget omdiskuterat då Boverket inte klargjort hur det rent praktiskt ska gå till. För bostadsrättsföreningar med en förbrukning på över 200 kWh/kvadratmeter och år kommer mätutrustning att behöva installeras. Dock kan undantag medges om investeringen inte är försvarbar gentemot potentiellt minskad energiförbrukning och kostnad eller om det finns andra åtgärder som kan leda till minskad energiförbrukning.

- Vi ser att det i dagsläget inte finns grund för oro hos våra bostadsrättsföreningar. Kraven är ännu inte helt fastlagda även om det framstår med tydlighet att det främsta målet är att lagstadga IMD för byggnader med hög energianvändning vid ombyggnation/större underhållsåtgärder, säger David Jost, chef för projektledning på SBC.

- Syftet med lagstiftningen är att minska energiförbrukningen och göra husen mer effektiva ur energianvändningssynpunkt. Åtgärder som syftar till att spara energi bör alltid finnas på agendan hos en bostadsrättsförening oavsett om det gäller individuell mätning av t.ex. värme, vatten och el eller andra åtgärder, säger Jesper Kristensen marknadsområdeschef på SBC.

Det är enkelt för styrelsen att ta reda på om föreningen omfattas av det nya kravet på IMD genom att titta på energideklarationen där det framgår vilken energiförbrukning byggnaden har. Energideklarationen ger dessutom en fingervisning om vilka åtgärder som kan vidtas för att få ner energiförbrukningen.

Har det inte gjorts någon energideklarationen så beställer ni som kund hos oss på SBC den enkelt här.

Se även Regeringens pressmeddelande