Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Ekonomiska planer

Ekonomiska planer

Planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet. Om det sedan den ekonomiska planen har upprättas inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan har upprättats av styrelsen och registrerats av Bolagsverket.

SBCs jurister och ekonomer bistår i arbetet med upprättande av ekonomiska planer och registrering hos Bolagsverket.

Kontakta SBCs jurister för offert på fast pris för uppdraget.