Fråga oss
Därför ska ni underhålla fastighetens träfönster
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek / Varför ska vi underhålla våra träfönster i fastigheten?

Varför ska vi underhålla våra träfönster i fastigheten, vi har inga problem med dem?

En fönsterrenovering medför en väsentlig kostnad för bostadsrättsföreningen, och det kan vara många fönster i ett bostadshus. Hur stor kostnaden blir i slutändan beror på hur mycket som måste göras.


Ibland kan det räcka med att fönstren målas, kittas om och att nya tätningslister sätts dit och ibland vill kanske föreningen investera i nya glas för att få ner värmekostnaden per år. Att göra en besiktning av era fönster kan vara en bra start för att ta reda på i vilken omfattning era fönster behöver renoveras och vilka olika alternativ som finns.

Fönsterbågar och fönsterfoder är mycket utsatta för väder, vind och temperaturväxlingar. De flesta typer av fönster behöver därför tas omhand och målas om vid behov. Traditionella träfönster behöver målas och kittas om ungefär vart sjunde till tionde år för att motverka rost och röta.

Att underhålla fastighetens fönster så de är i gott skick förlänger deras livslängd med många år vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ mot att byta ut dem. Ibland måste dock vissa delar av fönsterpartiet bytas ut ifall träet är utsatt för röta.

 

Läs mer om fönster