Fråga oss

Is- och snöröjning för bostadsrättsföreningar

Så snart snön börjar lägga sig aktiveras ett säsongsbundet ansvar för er som bostadsrättsförening: snöröjning. All form av snöröjning på er fastighet ska tas om hand, det vill säga både skottning av mark och tak samt halkbekämpning. Vem som ska göra jobbet rent praktiskt beror på var snön ligger och vilka risker som finns.

Snöröjning för bostadsrättsföreningar – att tänka på

Ibland händer det att snöröjningen som bostadsrättsföreningar ansvarar för utökas till att gälla också gångvägar, cykelbanor och liknande som finns precis utanför fastighetsgränsen. Det är kommunen som kan lägga över ansvaret för skottning av sin egen mark på lokala fastighetsägare. Om ni är osäkra på vad som gäller för just er är det bra att höra med kommunen där ni bor.

När det kommer till den teoretiska biten av snöröjning för bostadsrättsföreningar finns det i ordningslagen straffsanktionerade regler och bestämmelser att ta sig en titt på. Skottning av mark är något ni själva kan sköta, om det görs utan oskäligt dröjsmål. Skottning av tak däremot är riskfyllt och ska bara göras av kunniga fackmän – oftast plåtslageriföretag. Det är absolut inte lämpligt att ni som styrelse sköter saken själva eller låter enskilda medlemmar göra det. 

För tak gäller dessutom ett så kallat strikt ansvar. Det betyder att om snö eller istappar faller ner är ni som fastighetsägare ansvariga för vållande av skada, oavsett om vårdslöshet föreligger eller inte. Varningsskyltar kan minska risken för att er bostadsrättsförening ska bli skadeståndsskyldig vid en bedömning, men räcker inte för att undgå ansvaret. Därför kan det vara bra att teckna avtal om snöröjning för bostadsrättsföreningar med en tredje part.

Teckna avtal om snöröjning för bostadsrättsföreningar hos SBC

Din bostadsrättsförening kan, om vi hjälper er med teknisk förvaltning eller fastighetsskötsel, via oss teckna avtal om snöröjning och annat vinterunderhåll med någon av våra utvalda samarbetspartners.  När ni tar hjälp av oss ser vi till att marken som tillhör er fastighet är säker för era boende och andra som passerar, så att ingen halkar och skadar sig eller råkar ut för fallande snö och is. Det går bra att anpassa avtalet efter fastighetens behov, men vanligtvis ingår

  • Is- och snöröjning av mark och tak
  • Halkbekämpning med sand eller salt