Fråga oss
Start / Våra tjänster / Teknisk förvaltning / Säker utemiljö

Säker utemiljö

Som fastighetsägare ansvarar ni som bostadsrättsförening, framförallt er styrelse, för en säker utemiljö. Det omfattar saker som lekplatsbesiktning minst en gång om året, att belysningen fungerar som den ska och att häckar är klippta så att de inte skymmer. Är olyckan framme och kan sägas bero på bristande skötsel eller underhåll av utemiljön riskerar det att få juridiska följder.

Som fastighetsägare ansvarar ni som bostadsrättsförening, framförallt er styrelse, för en säker utemiljö. Det omfattar saker som lekplatsbesiktning minst en gång om året, att belysningen fungerar som den ska och att häckar är klippta så att de inte skymmer. Är olyckan framme och kan sägas bero på bristande skötsel eller underhåll av utemiljön riskerar det att få juridiska följder.

Tryggande belysning och lekplatsbesiktning som del av en säker utemiljö

I Sverige har vi det mörkt halva året. En viktig del av en säker utemiljö är därför belysningen. Dels för att göra det lättare för de boende att vistas utomhus rent praktiskt, men också för att ge en trygg upplevelse. Det blir allt vanligare att både kommuner och fastighetsägare lägger upp belysningsplaner, och då tas utemiljön med i besluten – träd och buskar ska inte störa belysningen och vice versa, de ska komplettera varandra.

När det kommer till lekplatsbesiktning som ett sätt att skapa en säker utemiljö finns en del bestämmelser att följa. Det står till exempel i Plan- och bygglagen att lekplatsers egenskaper ska upprätthållas och att utrustningen ska vara säker – i Produktsäkerhetslagen gäller det här oavsett vilket år lekplatsen byggdes. Och går ni i tankarna på att föra upp en ny lekplats bör en lekplatsbesiktning utföras direkt efter att lekplatsen står klar, för att se så att den stämmer överens med tillämpningsbara delar av de svenska standarderna SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Finns redskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse i er utemiljö kan dagliga, visuella kontroller vara nödvändiga, dem kan ni göra själva. Inventeringen av säker utemiljö samt lekplatsbesiktning ska däremot utföras av en kompetent besiktningsperson. Det här är vi på SBC kan hjälpa till. 

Hur ofta behövs en inventering av säker utemiljö samt lekplatsbesiktning?

En gång per år brukar vara vanligt för en inventering av säker utemiljö samt en lekplatsbesiktning. Besiktningarna behöver dokumenteras så att ni vid behov kan gå tillbaka och kika i dem. Det är också viktigt att upprätta en drift- och underhållsplan för att veta när det är dags för tillsyn och besiktning – det här är är något vi på SBC kan hjälpa er att upprätta. Hos oss hittar ni också tjänsterna Utemiljöinventering och Lekplatsbesiktning. Våra besiktningspersoner inventerar era utemiljöer, lekplatser och fasta anordningar enligt aktuella krav och standarder med syftet att hjälpa er med nödvändigt underhåll samt undvika olycksfall. Efter att vi varit på plats får ni en rapport med förslag på åtgärder.