Fråga oss
Start / Våra tjänster / Projektledning / Energideklaration

Energideklaration för din BRF

Det har nu gått 10 år sedan lagkravet fastställde att småhus som ingår i en bostadsrättsförening och alla flerbostadshus ska vara energideklarerade. Energideklaration enligt lag 2006:985 om Energideklaration för byggnader gäller i 10 år från det datum den utfärdas. Syftet med lagen är att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader.

Digital tjänst

SBC erbjuder en digital tjänst för att beställa energideklaration direkt på vår hemsida www.sbc.se/energideklaration. Via denna sida kan du även göra en prisberäkning, spara uppgifterna och skicka beställningen efter att ni tagit beslut på t.ex. ett styrelsemöte. Ni som har er tekniska förvaltning hos oss på SBC får enkelt hjälp med dokumenten som behövs. I annat fall laddar du själv upp dokumenten eller ser till att de finns på plats när energideklarationen genomförs.

Uppföljning av utförd energideklaration

Efter utförda deklarationer erbjuder vi på SBC våra tjänster för uppföljning och genomförande av de åtgärder som bostadsrättsföreningarna väljer/prioriterar för minskad energiförbrukning. På SBC finns den kompetens och erfarenhet som krävs för att vägleda föreningarna till att genomföra ”rätt” åtgärder och i den ordning som genererar önskat resultat och önskad kostnadsbesparing. Efter åtgärder kan en reviderad energideklaration begäras.

Föreningens motiv för energieffektivisering

  • kostnadsbesparing
  • minskad miljöpåverkan
  • förbättrat inomhusklimat

Tre steg mot effektivare energianvändning

Som ett första steg krävs en kartläggning av energiförbrukningen och till vad energin används. I steg två identifieras möjligheter till förändring och i steg tre genomförs åtgärder på kort och lång sikt. Olika åtgärder kan påverka varandra och därmed utfallet. Måhända planeras helt andra insatser i föreningens fastighet – såsom ombyggnader och renoveringar – som ska tidsättas och till vilka samordning ska ske.

SBC kan bostadsrättsförvaltning och vet värdet av att energieffektivisering tas på allvar. Det är viktigt för oss att våra kunder ser möjligheter i levererade energideklarationer och trygghet i att i SBC finna en partner som kan erbjuda:

  • rätt kompetens
  • resurser
  • komplett tjänsteutbud

Energisparåtgärder kan omfatta både stort och smått – i föreningsperspektiv och boendeperspektiv – beteenden, byte av värmesystem och/eller fönster, injustering av värmesystem och optimering av drift och underhåll men även tilläggsisolering av tak, fasader eller byten av fönster, nya ventilationslösning etc. Allt kan SBC hjälpa till med.

Ladda ner vårt produktblad.