Gå till huvudinnehållet

SBCs BRF-index

BRF-index är ett index framtaget av SBC som visar hur mycket det kostar att driva en bostadsrättsförening. Den genomsnittliga föreningen som indexet utgår från har en totalyta på 4834 m² med 50 lägenheter och en lokal. Indexet släpps varje kvartal och utgår från sju parametrar.

Så utvecklas kostnaderna för landets bostadsrättsföreningar

I SBCs BRF-index går det enkelt att följa prisförändringarna kvartal för kvartal sedan 2022. Totalt låg kostnaderna för en genomsnittlig bostadsrättsförening på 694 779 kronor under Q1 2024. En genomsnittlig förening på 4834 m² betalar över 3 030 000 under ett år. Jämfört med indexets start, 2022, har omkostnaderna ökat med totalt 27 procent.

Läs mer om utvecklingen för landets bostadsrättsföreningar.

Parametrar för BRF-index

Ränteutgifter
Baseras på en genomsnittlig belåning med 3 månaders bindningstid för en bostadsrättsförening.

Uppvärmning
Grundar sig på medelpriset för fjärrvärme per MWh för större bostadshus samt den genomsnittliga energiförbrukningen för uppvärmning i ett flerbostadshus.

Elkostnad
Baseras på de rörliga elpriserna i elområde 3 med beräknad genomsnittlig förbrukning på 2500 kwH/lägenhet/år med ytterligare 2500 kwH adderat för att täcka gemensamma ytor. Priser inkluderar genomsnittligt påslag, elcertifikat och moms.

Försäkring
Uppskattad utifrån en genomsnittsförening i SBCs kundregister hos Gallagher.

Avfallstaxa
Baseras på tömning av tre kärl med en kapacitet på 241–370 liter tre gånger i veckan.

Vatten- och avloppstaxa
Kostnader hämnade från Stockholms kommun.

Fastighetsavgift
Beräknad på en genomsnittsförening med 50 lägenheter.

Övriga kostnader
Inkluderar fastighetsskötsel, reparationer, övriga driftskostnader samt övriga förvaltnings- och rörelsekostnader. Dessa är tagna från en uträknad genomsnittsförening i SBCs kundregister.