Fråga oss

Theres Östlund - verksamhetschef avgifter och hyror

Jag har jobbat nio år i branschen och varje dag går jag till jobbet och tycker att det ska bli kul! Fastighetsförvaltning påverkar kunden i sin vardag och det känns direkt när det blir bra.

Jag började på T&T Förvaltnings AB direkt efter gymnasiet, först som receptionist och sedan på avdelningen för avgifter och hyror. Jag lärde mig alla delar och när SBC köpte T&T blev jag teamledare för avgiftsförvaltarna på T&T. När vi flyttade in till SBC i Stockholm blev jag gruppchef.

T&T var lite som ett familjeföretag, med korta beslutsvägar och entreprenörskänsla. SBC är börsnoterat och allt är mycket större med fasta rutiner m.m. Det var en stor omställning och det innebar enorma möjligheter.

Idag jobbar jag som verksamhetsområdeschef på avdelningen för avgifter och hyror. Det innebär att jag har ett helikopterperspektiv och hjälper mina gruppchefer att ge sina medarbetare de verktyg och förutsättningar de behöver för att uppnå de mål vi har satt upp. Mitt fokus är mer strategiskt och att se till att vi jobbar åt samma håll. För mig är det ännu en gång en ny situation där jag kan lära mig nya saker och anta nya utmaningar. Nu har jag fyra gruppchefer och två processutvecklare som jag har direkt personalansvar för, men med underanställda blir det ca. 60 personer.

Jag kan hela vår leverans och det vi gör utan och innan, så för mig var det naturligt att söka den nya tjänsten. Jag ser väldigt stora möjligheter för oss att utveckla vår tjänst. Speciellt inom digitalisering finns det fantastiska möjligheter till förbättringar både hållbarhetsmässigt och effektivitetsmässigt. Vi har gjort stora förbättringar genom att dra ner på pappershanteringen och erbjuda olika sätt att hantera avier digitalt, det är många som vill ha Kivra och e-faktura.

De flesta styrelser vill att vi ska underlätta deras arbete. Det är därför de har valt oss och det är det vi utgår från när vi tar fram nya tjänster och arbetssätt. Det ska bli bättre för kunden, både för styrelsen och för de som bor i fastigheten.

Ett resultat av detta är Vår Brf-appen. Den underlättar för både styrelse och boende. Det ska vara enkelt att sitta i styrelsen och inte ta så mycket tid.