Fråga oss

Revisor

Årsstämman utser revisor i bolaget årligen vid ordinarie årsstämma. Revisorn har till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABs årsstämma 2019 valdes Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill årsstämman 2020.

Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Nilla Rocknö. Nilla är partner vid Grant Thornton i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av framförallt revision av finansiella och noterade bolag och är av FAR licensierad revisor i finansiella företag.