Fråga oss

En investering för din bostadsrättsförening

Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar många, svåra och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskap och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna. Hur vet man att det fattas rätt beslut vid rätt tillfälle och till rätt pris?

Till styrelsens hjälp finns tekniker, ekonomer och annan expertis från SBC att tillgå. Men ansvaret för besluten ligger alltid på styrelsen! För att göra det enklare för dig som sitter i styrelsen i en SBC-förvaltad förening har vi tagit fram ett utbildningsprogram som går löpande varje år. Utbildningarna genomförs för att utveckla dig och dina kollegor i styrelsen och stärka er kompetens i det fortsatta arbetet i er förening. Hör av dig till oss på utbildningar@sbc.se så får du veta mer.

Anmäl dig till våra utbildningar

Här hittar du information om de utbildningar som går att anmäla sig till just nu. Längre ner på sidan finns en lista över alla årets ämnen.

 

Ekonomi i Brf - Grundkurs

Det är många delar som är viktiga när man sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening, men allra viktigast är kanske att ta ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi.

Under den här utbildningen lär du dig grunderna i det ekonomiska ansvaret och hur du kan se på kalenderåret utifrån ett ekonomiskt perspektiv, vilket ger dig en större förståelse för den praktiska ekonomin. Under utbildningen tas bland annat följande upp:

 • Grundläggande ekonomiska begrepp
 • Vad resultat- och balansräkning är
 • Vad en budget är
 • Hur du kan påverka föreningens intäkter och kostnader
 • Vad du tänka på när du fastställer avgifter och hyror

Varmt välkommen på en utbildning där du som styrelsemedlem lär dig grunderna i bostadsrättsföreningens ekonomi.

Datum: Tisdagen 28 mars
Tid: 17:00-19:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: 1000 kr exkl. moms/deltagare för dig som är SBC-kund, 2000 kr exkl. moms/deltagare för övriga
Sista anmälnings-/avbokningsdag: 26/3

Då antalet platser är begränsat så tillämpar vi en no-show avgift på 500 kr exkl. moms vid avbokningar gjorda senare än sista avbokningsdag.

Anmäl dig till ekonomiutbildningen


Så läser du föreningens årsredovisning

Vill du lära dig mer om vilka delar en årsredovisning innehåller och vilka slutsatser man kan dra utifrån den? Och vad innebär egentligen ett stort negativt resultat för föreningens ekonomi?

Under denna utbildning får du som styrelsemedlem en förståelse för årsredovisningens uppbyggnad och innehåll. Du kan också passa på att bolla dina funderingar med våra ekonomer, experter på alla frågor inom fastighetsekonomi.

Utbildningen tar upp:

 • Lagar och regelverk
 • Kort om redovisningsregelverken K2 och K3
 • Årsredovisningens delar
 • Vilka punkter i årsredovisningen som är viktiga för läsaren
 • Skillnaden mellan redovisningstekniska och reella poster

Datum: Tisdagen 25 april
Tid: 17:00-19:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: 1000 kr exkl. moms/deltagare för dig som är SBC-kund, 2000 kr exkl. moms/deltagare för övriga
Sista anmälnings-/avbokningsdag: 23/4

Då antalet platser är begränsat så tillämpar vi en no-show avgift på 500 kr exkl. moms vid avbokningar gjorda senare än sista avbokningsdag.

Anmäl dig till utbildningen om årsredovisningen


Våra utbildningar under 2023

 • Att förstå en årsredovisning
 • Bostadsrättsföreningens budgetarbete
 • Ekonomi i Brf - grundkurs
 • Lyckas med föreningsstämman - från valberedning till giltiga beslut
 • Ny i styrelsen

 

Praktiska frågor:
- Samtliga utbildningar kostar 1000 kr ex. moms / deltagare för SBC-förvaltad kund (ord pris, icke förvaltad kund 2000 kr). Material ingår.
- Anmälan är bindande. Det är därför viktigt att du avbokar snarast möjligt om du får förhinder. En non-show avgift (50% av kostnaden) faktureras om man inte gör en avanmälan.
- Anmälan och mer info om utbildningen kommer via e-post till styrelsen och även läggas ut här på hemsidan i god tid innan utbildningstillfället. När du anmält dig så får du ett bekräftelsemejl och det innehåller även en länk för avanmälan, så spar detta mejl utifall ni av någon anledning behöver avboka.
- Teams-länk till utbildningen skickas ut via mejl, kl. 10:00 dagen före utbildningen äger rum, den skickas till alla som då är anmälda.
- Utbildningarna hålls på utvalda tisdagar mellan kl.17-19.