Kundforum – Fråga oss!
Utökat hyresstöd. Ansök nu!

Utökat hyresstöd. Ansök nu!

Den 2 juli 2020 utfärdade regeringen en ändring i förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Ändringen publicerades den 3 juli och innebär en utökning av antalet branscher som är berättigade.

Stöd enligt denna förordning får också lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i de branscher som framgår av följande koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI): 452, 772, 74.201, 77.110, 85.510, 85.522, 85.530 och 96.012.

Det gäller underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar, porträttfotoverksamhet, uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk, sport- och fritidsutbildning, övrig musik-, dans- och kulturell utbildning, trafikskoleverksamhet och konsumenttvätt. För stöd till hyresgäster inom dessa tillkommande branscher ska överenskommelsen ha tecknats senast den 31 juli 2020.

Om ni har hyresgäster som under den aktuella perioden varit verksamma inom någon av dessa branscher och önskar underlätta för dem att bedriva verksamheten bör ni passa på att snarast ingå en överenskommelse för att få del av det statliga stödet. Stödet kan sökas till och med den 31 augusti 2020.

Ta hjälp av våra jurister om ni vill ha hjälp att upprätta överenskommelse och ansöka om stöd.

  • JURIDIK
  • VÅRA JURISTER