Fråga oss
Erbjudande från OBOS
Start / Aktuellt / OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande

OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande


OBOS BBL offentliggjorde den 16 januari 2019 att OBOS förvärvat aktier motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ). OBOS passerade därigenom budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. OBOS offentliggör härmed ett budpliktsbud till aktieägarna i SBC att överlåta samtliga aktier i SBC till OBOS för ett pris om 25 kronor kontant per aktie. Aktierna i SBC är upptagna till handel på NGM Equity.

Nedan finns information till aktieägarna i SBC avseende OBOS budpliktsbud.

Budpressmeddelande OBOS

Pressmeddelande erbjudandehandling OBOS 

Erbjudandehandling OBOS 

• Pressmeddelande uttlande från styrelsen för SBC med anledning av OBOS offentliga uppköpserbjudande

Fairness opinion avseende OBOS kontanterbjudande till aktieägarna i SBC 

OBOS bud på SBC: Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjort

Pressmeddelande utfall