Fråga oss
Årsredovisning
Start / Aktuellt / Årsredovisning

Årsredovisning


SBC Sveriges BostadsrättsCentrum hade vid slutet av 2018 cirka 4 000 avtalskunder. Omsättningen var 436 (431) miljoner kronor och rörelsemarginalen var för året 15 (13) procent och det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 126 (118) mkr. Vid årets slut hade SBC 320 medarbetare på fem orter i Sverige.

SBCs finansiella mål är att: Förvaltningsverksamhetens rörelsemarginal ska uppgå till minst 15 procent och omsättningen ska öka med minst fem procent årligen, därutöver kan förvärv tillkomma. För 2018 var förvaltningsverksamhetens rörelsemarginal 15 procent och omsättningen ökade med 1 procent.

Utdelning: Styrelsen föreslår för året som gått en utdelning om 1,10 (1,00) kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 45 (41) mkr.

Läs vår interaktiva årsredovisning eller beställ den här.