Kundforum – Fråga oss!

Indviduell mätning

Låt medlemmarna betala sin förbrukning av värme och vatten direkt på sin avi. SBC hjälper din förening hela vägen med allt ifrån en förstudie, till att upphandla och genomföra installationen för att slutligen hantera all mätdata så att föreningens medlemmar debiteras på sin avgiftsavi.

Om ni hellre föredrar att anlita SBC enbart för den löpande hanteringen av mätdata och aviseringar så går det naturligtvis också bra.  

  • Förstudie. Som första steg hjälper SBC din förening att se över de tekniska och ekonomiska möjligheter som finns för att installera olika former av individuell mätning. På det viset får ni ett utmärkt underlag för föreningen att fatta beslut om en eventuell installation. 
  • Beslut. Vid en föreningsstämma fattas sedan beslut om installation av individuell mätning. 
  • Upphandling. Därefter hjälper SBC din förening med förfrågningsunderlag och upphandling av installationen. 
  • Genomförande. Under hela genomförandet av installationen finns SBC vid din förenings sida beredd att hjälpa till. 
  • Avisering. När installationen är färdig skickas löpande all information om förbrukningen direkt till SBC så att föreningens medlemmar kan debiteras för sin förbrukning på sin avgiftsavi.

Väljer din förening att själva handla upp installationen kan SBC ta hand om den löpande hanteringen av mätuppgifterna och aviseringen. Tänk dock på att för att aviseringen ska fungera är det viktigt att föreningen har en leverantör som är ansluten till SBC:s tjänst Mätdata samt har ett gällande förvaltningsavtal med SBC.


  • OFFERT
  • KONTAKT