Fråga oss
Start / Våra tjänster / Teknisk förvaltning / Individuell mätning

IMD – Individuell mätning och debitering

Funderar ni på att införa IMD – individuell mätning och debitering? Det kan vara en bra idé, inte minst för att göra bostadsrättsinnehavarna medvetna om sin egen energiförbrukning, både ur ett kostnads- och miljöperspektiv.

Varför används individuell mätning och debitering?

Syftet med IMD är att minska energiförbrukningen och göra husen mer effektiva ur energi-användningssynpunkt. Med individuell mätning och debitering (IMD) betalar varje boende samt lokal i en fastighet för sin egen förbrukning av värme och vatten direkt på sin avgiftsavi. Det brukar leda till att snittförbrukningen hos de boende går ner med närmare 33 %, en stor besparing både för de boende och för miljön!

Hur går införandet av individuell mätning och debitering till?

När SBC hjälper din bostadsrättsförening att införa individuell mätning och debitering börjar vi med att göra en förstudie tillsammans med er. Utredningen innebär att vi ser över de tekniska och ekonomiska möjligheterna som finns för att installera olika former av individuell mätning och debitering för er fastighet. Resultatet av vår förstudie blir ett väl underbyggt underlag som hjälper er styrelse att fatta sitt beslut. 

I nästa steg tar vi fram förfrågningsunderlag och upphandling av installation av er individuella mätning och debitering. Vi finns med er under hela införandet, och när installationen är klar börjar data från all förbrukning skickas till oss för hantering. Vi säkerställer att varje medlem blir korrekt debiterad.

SBC kan även stå för hanteringen av mätuppgifterna samt aviseringen om ni upphandlar installationen på egen hand. Vi påminner då om att er leverantör ska vara ansluten till SBCs tjänst Mätdata, samt ha ett gällande förvaltningsavtal med oss på SBC för att aviseringen ska fungera. Kontakta oss via vår offertförfrågan, så berättar vi mer.