Fråga oss
Start / Våra tjänster / Teknisk förvaltning / Statusbedömning fastighet

Statusbedömning av fastighet

En statusbedömning av fastighet ger en bra koll på hur byggnaden faktiskt mår, från tak till grund. Den främsta anledningen till bedömningen är att ni som förening skaffar er ett bra underlag till underhållsplanen för kommande år, så att ingenting missas. Alla föreningar, även de som ännu inte anlitar SBC, kan beställa en statusbedömning av fastighet hos oss. Våra erfarna förvaltare utför en fastighetsbesiktning tillsammans med er enligt en vedertagen metodik för god kvalitet.

Hur ofta behövs en statusbedömning av fastigheten?

Vanligt är att en statusbedömning av fastigheten görs en gång per år och går under förkortningen ÅSB, årlig statusbedömning. I nästan alla SBCs avtal ingår en årlig bedömning som en del av vårt löpande uppdrag. Vi tar oss också an enskilda uppdrag från bostadsrättsföreningar som inte finns i vår kundbas idag – ni är varmt välkomna att vända er till oss. 

Vad ingår i en statusbedömning av fastighet?

När SBC ska utföra en årlig statusbedömning av er fastighet bjuder vi in er som styrelse att följa med. Det är ett bra tillfälle att lära sig mer om byggnaden och dess skick. Vår förvaltare synar utvändiga byggnadsdelar okulärt, såsom tak, fasader, fönster och plåt, och berättar vad hen ser. Fallrisk och avstånd kan begränsa och påverka fastighetsbesiktningens omfattning och detaljeringsgrad. 

Efter att fastigheten är synad skriver förvaltaren en rapport på det hen har sett och upptäckt. Rapporten kan se ut på lite olika sätt, beroende på varför statusbedömningen av fastigheten görs. I rapporten sammanfattar förvaltaren byggnadens nuläge och rekommenderar vad som behöver göras under det kommande året, inklusive kostnadsuppskattningar. Förvaltaren för också ner sin syn på fastighetens framtida underhållsbehov och lägger in texter om och bilder på allt som fastighetsbesiktningen omfattat. 

Upptäcks större brister kopplar vi oftast in vår projektledning. Och vill ni ha hjälp med att ta fram en underhållsplan utifrån statusbedömningen av fastigheten fixar vi självklart det. Underhållsplanen är något som berör både teknisk och ekonomisk förvaltning hos oss på SBC. Våra tjänster är flexibla – tillsammans sätter vi ihop ett paket som passar just din förening. Allt för att ert styrelsearbete ska bli så effektivt som möjligt och att medlemmarnas boende tryggas i en fastighet som aldrig slutar växa i värde.