OFFERT JA TACK
Kundforum – Fråga oss!

Teknisk förvaltning - vi är din självklara fastighetsskötare

Det är stora värden som förvaltas i en förening och det gäller att ha kontroll på prioriteringar och investeringar. En fastighet som sköts på ett bra sätt kostar mindre och därför du ska ha en Teknisk förvaltning som hjälper dig att ha hundra procent koll på din fastighet. Många gånger har vi märkt att vissa begrepp blandas ihop som exempelvis teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. I vår värld hänger dessa två tätt samman och ger tillsammans föreningen en bra bild över vad som behövs göras just nu, vad som fungerar bra i fastigheten och vad som behövs göras längre fram och framför allt att det görs!

Stora värden som förvaltas

Det är stora värden som förvaltas i en förening och det gäller att ha kontroll på prioriteringar och investeringar. SBCs tekniska förvaltare fungerar som rådgivare åt föreningens styrelse och ser till att dess beslut blir genomförda. Förvaltaren och fastighetsskötaren bildar ett team som tillsammans ser till att fastigheten, på både kort och lång sikt, fungerar på det mest optimala sättet. Felanmälan görs enkelt till SBCs kundtjänst som har öppet alla vardagar 07-21 eller direkt på webben.

I kundportalen Vår Brf kan ni som styrelse löpande följa vad som gjorts och vad som ska göras i era fastigheter samt status på inkomna felanmälningar.

Tilläggstjänster teknik

Som fastighetsägare är det mycket att tänka på och ta hand om. Därför har SBC tagit fram ett antal tilläggstjänster som komplement till den tekniska förvaltningen och skötseltjänsterna.

Nedan kan du läsa mer om våra tilläggstjänster och vad de innehåller. 

Fastighetsskötsel

Individuell mätning

Snö och is

Statusbedömning

Säker utemiljö

Underhållsplan


  • OFFERT
  • KONTAKT
  • VÅRA TJÄNSTER INOM BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING