OFFERT JA TACK
Fråga oss
Start / Våra tjänster / Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning – för ett långsiktigt och hållbart boende

Med teknisk förvaltning från SBC har din bostadsrättsförening en personlig expert som hjälper er att hålla fastigheten i toppskick.

Det är stora värden som förvaltas i en förening och det gäller att ha koll på prioriteringar, investeringar och myndighetskrav. Om ni sköter fastigheten långsiktigt, hållbart och strukturerat blir driften billigare, värdet ökar på sikt och ert boende blir tryggare och stabilare. Men hur ska ni i styrelsen hinna med och kunna ha all den kunskap som krävs?

Begär offert på teknisk förvaltning

Anlita ett proffs – vi är experter på teknisk förvaltning

Med en teknisk förvaltare från SBC har du en personlig expert som tar hand om det övergripande ansvaret för fastigheten och som tar fram bra underlag och struktur när ni ska fatta viktiga beslut. Ni i styrelsen kan frigöra tid och lämna över skötsel och underhåll till ett professionellt team. Den tekniska förvaltaren är er huvudkontakt för husets långsiktiga planering och skötsel, tillsammans sätter ni rätt nivå på underhållet beroende på hur behoven ser ut i er förening. 

Våra duktiga tekniska förvaltare kan hjälpa din brf med

  • Övergripande kontroll på den tekniska statusen i fastigheten

  • Årlig tillsyn genom statusbesiktning, ÅSB och uppdatering av en underhållsplan

  • Delta på styrelse- och årsmöten för genomgång av underhållsarbetet, underhållsprogram och kostnadsbudget

  • Säkerställa driften och proaktiva förslag på förbättringar och nya initiativ

  • Samordna och upphandla externa tjänster och entreprenöravtal

  • Rådgivande vid störningsärenden

  • Ett brett kontaktnät med specialister inom tekniska frågor

  • Koll på myndighetskrav, regelverk och försäkringsärenden

3 snabba tips 

Med en strategisk och långsiktig plan för fastigheten sparar ni pengar och tryggar ert boende. Underskatta aldrig värdet av en underhållsplan, en av de bästa investeringarna ni kan göra för er fastighet. Den ger er långsiktig kontroll över planerade åtgärder, föreningens kortsiktiga och långsiktiga ekonomi och minimerar er miljöpåverkan och behov av akutinsatser. Komplettera med en flerårsbudget.

Din förenings behov kommer variera över tid, det underlättar att ha tillgång till ett flexibelt och brett utbud av tjänster. Vi på SBC erbjuder förvaltningstjänster för hela din förening, även det mest otippade, och erbjuder marknadens mest flexibla fastighetstjänster med ett brett utbud av bastjänster och det extra som ger dig mervärde.

Håll koll på nya möjligheter till driftsoptimering och energisparande åtgärder. SBCs tekniska förvaltare ligger i framkant, har ett brett nätverk och ser ständigt till att ha rätt och aktuell kompetens. Vi kan ge din förening tips och råd om förbättringar som ökar värdet på ert boende. I dag och i morgon och för framtiden.

Tilläggstjänster teknisk förvaltning

Komplettera med fler tjänster i vårt flexibla utbud:

Fastighetsskötsel

Individuell mätning, IMD

Snö och is

Statusbedömning

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Underhållsplan och flerårsbudget

Mark- och trädgårdsskötsel

Lokalvård

Lekplatsbesiktning

Utebelysning