Fråga oss
Kameraövervakning i bostadsrättsföreningen – vad gäller?
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek / Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?

Vad gäller för kameraövervakning i brf:ens gemensamma utrymmen?

Att kameraövervaka fastigheten kan vara ett effektivt sätt att utreda och förhindra brott. Men när är det tillåtet och hur ska det gå till?


Kameraovervakning installeras

Bostadsrättsföreningar behöver inte söka tillstånd för kamerabevakning men ansvarar själva för att den inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR. 

Innan kameraövervakning sker ska de boende få ordentlig information om beslutet från styrelsen. Övervakningen får endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Hur får inspelat material användas?

Det inspelade materialet får enbart användas för bestämda ändamål och det får endast sparas under kort tid. Bara ett begränsat antal personer ska ha tillgång till materialet och det är inte tillåtet att sprida det på till exempel internet.

SBCs jurister hjälper er gärna

Om ni funderar på att sätta upp kameror så ta kontakt med våra jurister. De kan ge er råd eller hjälp att dokumentera bevakningen.

Läs mer om våra juridiska tjänster