Fråga oss
Månadsavgift för bostadsrätt
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek / Månadsavgift för bostadsrätt

Månadsavgift för bostadsrätt

Medlemmar i en bostadsrättsförening betalar en avgift som ska täcka föreningens kostnader. Styrelsen har i uppdrag att varje år besluta om avgiften ska vara oförändrad, eller om det behövs en avgiftshöjning eller avgiftssänkning.


Hur sätts avgiften för en bostadsrätt?

Styrelsen i en bostadsrättsförening har uppdraget att varje år ta fram den avgift som medlemmarna betalar för sin bostadsrätt. Det är självkostnadsprincipen som gäller, så årsavgiften ska baseras på de löpande utgifterna och intäkterna samt lite extra som täcker slitagekostnader för fastigheten. I en underhållsplan visas slitagekostnaden per år i fastigheten, så att det går att beräkna vad underhållet kommer att kosta per kvadratmeter.

Finns inget större underhåll planerat den närmsta tiden blir det ett överskott i kassan, vilket kan användas för att göra extraamorteringar på föreningens lån och på så sätt spara räntekostnader. När det sedan är dags för underhållet, kan föreningen ta ett nytt lån.

Vad ingår i avgiften i en bostadsrätt?

Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll och drift, där ingår bland annat uppvärmning, el, städning, reparationer, snöröjning, skötsel av utemiljö och lånekostnader.  

Har din bostadsrätt en rimlig avgift?

Om din bostadsrättsförening behöver hjälp med att beräkna avgiften eller andra frågor gällande ekonomin, hjälper vi på SBC gärna till. Vi är experter på ekonomisk förvaltning av brf:er.